1.1 Įtraukties į įmonę vertė ir praktika: kaip ją įvertinti?

Įtraukties į darbo aplinką kontrolinis sąrašas

Įtraukiančios darbo vietos sąvoka reiškia organizaciją, kuri atsižvelgia į vertybes ir naudoja individualius bei grupių skirtumus savo darbo jėgoje, palengvina žmonių, turinčių tam tikras sveikatos problemas,
poreikius ir bendradarbiauja su asmenimis, grupėmis ir organizacijomis per pačios organizacijos kultūrą.
Šis mokymas pateikia kontrolinį sąrašą, skirtą įvertinti įtraukties lygį darbo aplinkoje, kad būtų galima įvertinti organizacijų požiūrį į darbuotojų įtraukimą.
Kontrolinis sąrašas yra paprastas įsivertinimo vadovas visų organizacijų vadovams ir darbuotojams.
Kontrolinis sąrašas, įkvėptas įvairių įtraukties vertinimo priemonių [2], buvo naujai sukurtas apimti visas sritis, kuriose galima imtis veiksmų siekiant pagerinti įtrauktį.

Kontrolinį sąrašą sudaro 4 skyriai:

  • darbo aplinka: ji atspindi visą organizaciją ir jos taisykles;
  • Tinkamos patalpos: atsižvelgiama į galimą darbo vietos pritaikymą;
  • Valdymo sektorius: apima valdymą sprendimus ir organizacijos politiką;
  • Komandinis darbas: apima darbo dinamiką

Instrukcijos

Kiekviename iš 4 kontrolinio sąrašo skyrių yra 10 klausimų. Jei sakinys atitinka organizaciją, respondentas turėtų nurodyti TAIP, o jei sakinys
neatstovauja organizacijai, respondentas turėtų nurodyti NE. TAIP atsakymas atitinka 1 balą, o NE atsakymas atitinka 0 balų. Kiekvienos sekcijos maksimalus tarpinis balas yra 10. Didžiausias galimas balas yra 40.
Kontrolinį sąrašą gali sudaryti vadovai ir darbuotojai. Rezultatų palyginimas, atsižvelgiant į skirtingus tos pačios įmonės vaidmenis ir sritis, apima įtraukimą. Vadybininkams leidžiama imtis taisomųjų veiksmų, jei pabrėžiami skirtumai.

Trumpi faktai

  • Vadovo ir darbuotojų savęs vertinimas
  • 10 minučių užpildymo laikas
  • Nėra invazinių ar įsibrovėliškų punktų
  • Nėra neigiamo poveikio
  • Momentinis taškų skaičiavimas

[2] Šis įtraukimo kontrolinis sąrašas yra paremtas skirtingais dokumentais, tarp jų reikia paminėti:
– UN CONVENTION on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), United Nations, 2006
– AVALLONE, F., Farnese, L., Pepe, S., Paplomatas, A. (2007), Il processo di CONVIVENZA. Indagine ESPLORATIVA sulle dimensioni della CONVIVENZA AFFETTIVA, ORGANIZZATIVA, sociale. In AVALLONE, F., Borgogni, L. (a cura di), CONVIVENZA ed efficacia ORGANIZZATIVA, Rassegna di Psicologia, Quaderno speciale 1, Carrocci Editore, Roma, pp. 33
– O’Leary, J., Legg, A. (2017), Inclusion@Work Index 2017-2018: Mapping the state of inclusion in the australian workforce. DIVERSITY Council Australia web: [https://accessandinclusionindex.com.au/ ] [http://www.businessanddisability.org/charter-principles-based-self-assessment/]

Share This