OSA 1.1 Osallisuuden merkitys ja käytänteet työpaikalla: miten osallisuutta mitataan?

Osallisuuden toteutumisen tarkistuslista
työpaikalle

Syrjinnästä vapaalla, osallisuutta korostavalla työpaikalla erilaisuuteen suhtaudutaan rikkautena ja jokainen työntekijä kokee olevansa yhdenvertaisessa asemassa. Tällaisella työpaikalla huomioidaan muun muassa kroonisista terveysongelmista kärsivien henkilöiden tarpeet ja kannustetaan yhteistyöhön eri henkilöstöryhmien välillä.

Tässä osiossa esitellään tarkistuslista osallisuuden toteutumisen arvioimiseksi työpaikalla. Tarkistuslista on yksinkertainen itsearviointityökalu kaikkien työpaikkojen esimiehille ja työntekijöille.

Tarkistuslistan innoittajina ovat toimineet erilaiset osallisuutta mittaavat työkalut [2] ja sen on kehitetty kattamaan kaikki osa-alueet, joilla osallisuutta voi parantaa.

Tarkistuslista koostuu neljästä osiosta:

 • 1) Työympäristö ja organisaatio: kattaa koko työpaikan ja sen säännöt
 • 2) Kohtuulliset mukautukset: kattaa mahdolliset työpaikalla tehtävät muutokset
 • 3) Johto: kattaa johtamisratkaisut ja työpaikan käytänteet
 • 4) Yhteistyö: kattaa kollegoiden välisen yhteistyön ja työsuorituksen

Ohjeet

Jokainen tarkistuslistan osio koostuu yhteensä kymmenestä väittämästä. Jos väittämä kuvastaa työpaikkaasi, vastaa kyllä. Jos väite ei kuvasta työpaikkaasi, vastaa ei. Jokaisesta kyllä-vastauksesta saa yhden pisteen ja ei-vastauksesta nolla pistettä. Jokaisen osion maksimipistemäärä on kymmenen, ja koko tarkistuslistan suurin mahdollinen pistemäärä on 40.

Tarkistuslistan voivat täyttää niin esimiehet kuin työntekijät. Eri työntekijäryhmien tulosten vertailu antaa esimiehille mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin, mikäli sellaiseen ilmenee aihetta vastausten perusteella.

Osallisuuden toteutumisen
tarkistuslista

 • Itsearviointi esimiehille ja
  työntekijöille
 • Täyttämisaika noin 10 minuuttia
 • Ei sisällä kajoavia kohtia
 • Ei aiheuta haittavaikutuksia
 • Välitön pisteytys

[2] This checklist on INCLUSIVENESS is inspired by different documents and between them are to be noted the following:
– UN CONVENTION on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), United Nations, 2006
– AVALLONE, F., Farnese, L., Pepe, S., Paplomatas, A. (2007), Il processo di CONVIVENZA. Indagine ESPLORATIVA sulle dimensioni della CONVIVENZA AFFETTIVA, ORGANIZZATIVA, sociale. In AVALLONE, F., Borgogni, L. (a cura di), CONVIVENZA ed efficacia ORGANIZZATIVA, Rassegna di
Psicologia, Quaderno speciale 1, Carrocci Editore, Roma, pp. 33
– O’Leary, J., Legg, A. (2017), Inclusion@Work Index 2017-2018: Mapping the state of inclusion in the australian workforce. DIVERSITY
Council Australia web: [https://accessandinclusionindex.com.au/ ] [http://www.businessanddisability.org/charter-principles-based-selfassessment/]

Share This