1.2 Kaip interpretuoti sąrašo rezultatus apie įtrauktį darbo aplinkoje

Kaip interpretuoti sąrašo rezultatus apie įtrauktį darbo aplinkoje:

Skaitydami atsakymus į kontrolinio sąrašo klausimus, galėsite susidaryti vaizdą apie stipriąsias ir silpnąsias puses, susijusias su įmonės įtrauktimi. Atkreipdami dėmesį, kuriame skyriuje organizacija nepasiekia maksimalaus 10 balų, vadovai gali skatinti darbuotojų
gerovę investuodami į įtraukties sritis, kuriose organizacija dar nėra priėmusi įtraukimo strategijų.
Užpildžius kontrolinį sąrašą, bendras balas leidžia susidaryti bendrą organizacijos aplinkos įtraukties būklės vaizdą.
Lygindami vadovų ir darbuotojų įvertinimus, padėsite nustatyti sritis, kurias būtų galima patobulinti. Prastas balas nustato intervencijos sritis. Pavyzdžiui, jei įmonė gauna 4/10 balų skyriuje „komandinis darbas“, tai reiškia, kad šioje srityje gali būti imamasi veiksmų įtraukčiai skatinti.

Trumpi faktai

  • Vadovo ir darbuotojų savęs vertinimas
  • 10 minučių užpildymo laikas
  • Nėra invazinių ar įsibrovėliškų punktų
  • Nėra neigiamo poveikio
  • Momentinis taškų skaičiavimas

Patarimai jei surinkta mažiau nei 40 balų:

Share This