OSA 1.2 Kuinka käyttää tarkistuslistaa ympäristön osallisuuteen

Miten tarkistuslistan tuloksia tulkitaan?

Tarkistuslistan vastausten tulkitseminen antaa kokonaiskuvan yrityksen vahvuuksista ja heikkouksista osallisuuteen liittyen. Kun havaitaan, missä osioissa organisaatio ei yllä maksimipistemäärään, voivat esimiehet kohdistaa toimenpiteitä juuri näihin kohtiin ja näin edistää työntekijöiden hyvinvointia.

Esimiesten ja työntekijöiden antamien vastauksien vertaaminen on erityisen hyödyllistä. Poikkeava pistemäärä auttaa tunnistamaan toimenpiteitä kaipaavat osa-alueet. Esimerkiksi jos pisteet poikkeavat osiossa ”Yhteistyö”, on järkevää edistää osallisuutta tällä osa-alueella.

Osallisuuden toteutumisen tarkistuslista

  • Itsearviointi esimiehille ja työntekijöille
  • Täyttämisaika noin 10 minuuttia
  • Ei sisällä kajoavia kohtia
  • Ei aiheuta haittavaikutuksia

Suositellut toimet, jos
pistemäärä on alle 40:

Share This