2.2 Darbingumo indeksas (WAI): kaip įvertinti darbuotojų darbingumą ir nustatyti kliūtis aplinkoje

DI yra įsivertinimo priemonė, kuria įvertinami darbuotojų darbingumas atsižvelgiant į jų sąveiką su aplinka, kurioje jie dirba.
DI gali būti naudojama individualiems darbuotojams ir darbuotojų grupėms [4]. DI galima išsiųsti el. Paštu visiems sektoriaus ir (arba) įmonės darbuotojams. Rezultatai turėtų būti aptariami kartu su visomis susijusiomis šalimis.

Įvertinus visų darbuotojų darbingumą, galima įvertinti įmonę, nustatant,
ar neišvengiami ar ateityje bus darbingumo apribojimai, su kuriais yra
susiję aplinkos veiksniai ir ką reikia daryti norint pašalinti kliūtis, kad taip pat remti apklaustųjų sveikatą. Darbingumo indeksą (DI) sudaro 7
skyriai:Darbingumo indekso skyriai

Trumpi faktai

  • Vadovo ir darbuotojų savęs vertinimas
  • 10 minučių užpildymo laikas
  • Nėra invazinių ar įsibrovėliškų punktų
  • Nėra neigiamo poveikio
  • Momentinis taškų skaičiavimas

Geriausias darbingumo indekso įvertinimas yra surinkus 49 balus, o
prasčiausias 7. Surinkus 49 balus tai reikštų, jog darbingumas yra
maksimalus, tuo tarpu 7 rodo labai prastą darbingumo lygmenį. Verta
paminėti, jog “labai prastas darbingumas” reiškia, kad darbo keliami
reikalavimai ir darbuotojo galimybės jį atlikti neatitinka. Taip gali nutikti dėl nepageidaujamų darbo sąlygų, darbuotojo galimybių ribotumo arba abiejų

[4]Morschhäuser M., Sochert R., Healthy Work in an Ageing Europe – Strategies and Instruments for Prolonging Working Life, ENWHP, 2006
[5] Tuomi K., Ilmarinen J., Jankola A., Katajarinne L., Tulkki A. Work Ability Index, Finnish Institute of Occupational Health, 1998

Share This