2.2 Luo kannustava työympäristö

Suunniteltaessa työpaikalla tarjottavien ruokien ja juomien valikoimaa ja ravitsemuksellista
laatua on suositeltavaa kääntyä laillistetun ravitsemusterapeutin tai muun yliopistokoulutetun ravitsemuksen ammattilaisen puoleen. Suunnittelussa on hyvä huomioida kaikki työpaikan tilat ja tilaisuudet, joissa ruokaa ja juomaa on tarjolla, esimerkiksi työpaikkaruokala, kahvilat, välipala- ja ateria-automaatit, taukohuoneet ja kokoukset.

Fyysinen ympäristö

Keinot

Kuvaus

SAATAVUUS

Henkilöstöravintola

Luodaan työntekijöille mahdollisuus syödä työpaikan henkilöstöravintolassa tai vastaavassa sopimusravintolassa työpaikan ulkopuolella.

Valikoiman laajentaminen

Laajennetaan terveyttä edistävien ruoka- ja juomavaihtoehtojen* valikoimaa työpaikalla, esimerkiksi ruokalassa ja välipala-automaateissa.

Ravitsemuksellisen laadun parantaminen

Parannetaan työpaikalla tarjottavien ruokien ja juomien ravitsemuksellista laatua*.

Tilat ja välineet eväsruokailua varten

Järjestetään eväsruokaa nauttiville työntekijöille ruokailuun tarvittavat tilat ja välineet (esim. mikroaaltouuni, jääkaappi, pakastin, kahvinkeitin, astiat ja aterimet), jotta eväiden kylmäsäilytys, käsittely, lämmittäminen ja syöminen olisivat mahdollisia työpaikalla.

Viisaita vaihtoehtoja vuorotyöntekijöille

Järjestetään myös vuorotyöntekijöille (ml. yövuoro) mahdollisuus ostaa terveyttä edistävää ruokaa* työpaikalta esimerkiksi varaamalla jääkaappiin valikoima terveyttä edistäviä valmisruokavaihtoehtoja (esim. salaatit, voileivät, lämpimät ateriat) heitä varten.

Parempia vaihtoehtoja työmatkoilla

Mahdollistetaan paljon matkustaville työntekijöille majoitus sellaisista paikoista, joissa tarjotaan ravitsemuksellisesti laadukasta ruokaa*.

Vesihanat

Huolehditaan, että vesihanat tai vesiautomaatit ovat helposti kaikkien työntekijöiden saatavilla.

ESILLEPANO

Terveyttä edistävät vaihtoehdot omille tarjoiluastioilleen

Lisätään työpaikalla saatavilla olevan terveyttä edistävän ruoka- ja juomavalikoiman* koettua monipuolisuutta esimerkiksi tarjoilemalla hedelmät ja vihannekset lajikkeittain omilta tarjoiluasioiltaan sen sijaan, että kaikki lajikkeet sekoitettaisiin samaan astiaan.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Vähemmän terveelliset vaihtoehdot yhteen tarjoiluastiaan

Vähennetään vähemmän terveellisen ruoka- ja juomavalikoiman koettua monipuolisuutta yhdistämällä erilaiset vaihtoehdot (esim. makeiset, leivonnaiset) samaan tarjoiluastiaan sen sijaan, että ne tarjoiltaisiin erillisiltä tarjoiluastioilta.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Houkuttelevuus

Asetetaan työpaikalla saatavilla olevat terveyttä edistävät ruoka- ja juomavaihtoehdot*, esimerkiksi hedelmät ja vihannekset, houkuttelevasti esille.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
SIJOITTELU

Terveyttä edistävä vaivattomammin saavutettavaksi

Asetetaan työpaikalla saatavilla olevat terveyttä edistävät ruoka- ja juomavaihtoehdot* keskeisille ja helposti havaittaville paikoille, katseen korkeudelle ja käden ulottuville, esimerkiksi buffet-linjastossa kulkusuuntaan nähden ensimmäiseksi, tarjottimen tai vitriinin keskelle sekä fyysisesti lähemmäksi kuluttajaa.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Vähemmän terveellinen vaikeammin saavutettavaksi

Asetetaan työpaikalla saatavilla olevat vähemmän terveelliset ruoka- ja juomavaihtoehdot* vähemmän keskeisille ja huomiota herättäville paikoille, joihin ulottuminen vaatii enemmän vaivannäköä, esimerkiksi buffet-linjastossa kulkusuuntaan nähden viimeiseksi, tarjottimen tai vitriinin reunoille sekä fyysisesti kauemmas kuluttajasta.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Terveyttä edistävät vaihtoehdot ruokalistan kärkeen

Sijoitetaan terveyttä edistävät ruoka- ja juomavaihtoehdot* ensimmäiseksi työpaikkaruokalan tai kahvilan ruokalistalla.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
MERKINNÄT

Ravitsemusmerkinnät

Merkitään työpaikalla saatavilla olevat terveyttä edistävät ruoka- ja juomavaihtoehdot huomiota herättävästi ja johdonmukaisesti yksinkertaisilla ja helposti ymmärrettävillä ravitsemusmerkinnöillä, kuten Sydänmerkillä (Sydänmerkki.fi), joka kertoo tuotteen ravitsemuksellisesta kokonaislaadusta huomioimalla useiden ravintoaineiden pitoisuuden (kokonaisrasva, rasvan laatu, lisätty sokeri ja suola, ravintokuitu). Merkintöjen käytössä kannattaa konsultoida laillistettua ravitsemusterapeuttia tai vastaavaa yliopistokoulutettua ravitsemuksen ammattilaista.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
OLETUSVAIHTOEHDOT

Terveyttä edistävä oletusvaihtoehdoksi

Asetetaan terveyttä edistävät ruoka- ja juomavaihtoehdot* oletusvaihtoehdoiksi esimerkiksi tapahtumien ilmoittautumislomakkeille, joilla tehdään ruokien ennakkotilaukset, sekä työpaikkaruokalan tai -kahvilan tarjoilulinjastolle.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
VAIVATTOMUUS

Terveyttä edistävä vaivattomaksi

Lisätään työpaikalla tarjolla olevan terveyttä edistävän ruoan ja juoman* valitsemisen ja syömisen vaivattomuutta esimerkiksi tarjoamalla ruoka syöntivalmiina (esim. hedelmät ja kasvikset pestyinä, kuorittuina ja paloiteltuina) ja jopa valmiina annoksina (esim. hedelmäkippo tai salaattiateria).

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
KOKO

Hedelmät ja vihannekset reilun kokoisina annoksina

Suurennetaan työpaikalla saatavilla olevien hedelmien ja vihannesten annos- ja pakkauskokoa.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Vähemmän terveelliset pienempinä annoksina

Pienennetään työpaikalla saatavilla olevien vähemmän terveellisten vaihtoehtojen* annos-, pakkaus- ja yksikkökokoa.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Hedelmät ja vihannekset suurilta tarjoiluastioilta

Suurennetaan työpaikalla saatavilla olevien hedelmien ja vihannesten tarjoiluun ja syöntiin käytettävien astioiden ja välineiden kokoa (esim. tarjottimet , kulhot, ottimet, lautaset, kulhot, aterimet).

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Vähemmän terveelliset pieniltä tarjoiluastioilta

Pienennetään työpaikalla saatavilla olevien vähemmän terveellisten ruokien* tarjoiluun ja syöntiin tarkoitettujen astioiden ja välineiden kokoa (esim. tarjottimet, kulhot, ottimet, lautaset, kulhot, aterimet).

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti

*Katso Kuva 4 saadaksesi lisää tietoa ravitsemuksellisesti laadukkaiden ruokien ja juomien valinnasta.

Sosiaalinen ympäristö

Keinot

Kuvaus

Myönteinen asenne

Työnantaja ja työpaikan johto voivat auttaa työntekijöitä omaksumaan ja ylläpitämään terveyttä edistäviä elintapoja levittämällä myönteistä suhtautumista hyvinvointia ja terveyttä kohtaan. Näin voi rakentua sosiaalinen ympäristö, jossa terveyttä edistävät valinnat hyväksytään, niitä arvostetaan ja tuetaan. Kaikki alkaa siitä, miten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioista puhutaan. Myönteisten sanojen käyttäminen ja rohkaisevien ajatusten jakaminen luovat ilmapiiriä, joka kannustaa itsestä huolehtimiseen.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Hyväksy, kannusta ja näytä mallia

Työnantaja ja työpaikan johto voivat auttaa työntekijöitä omaksumaan ja ylläpitämään terveyttä edistäviä elintapoja rohkaisemalla työntekijöitä toimimaan hyvinvointiaan tukevilla tavoilla niin työpaikalla kuin vapaa-ajalla, osoittamalla avointa hyväksyntää, kun näin tapahtuu, sekä motivoimalla työntekijöitä hyödyntämään työpaikan tarjoamia mahdollisuuksia itsestä huolehtimiseen. Työntekijöitä voidaan esimerkiksi kannustaa huolehtimaan säännöllisestä ateriarytmistä ja nauttimaan monipuolisia, terveyttä edistäviä aterioita, jolloin myös keskittymiskyky ja vireystila säilyvät paremmin. Työnantajan ja johdon toimiminen roolimallina on tässä tärkeää.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti

Share This