Tuloksia tulkittaessa täytyy huomioida, että arvio työkyvystä suhteutuu työntekijän työkykyyn sekä työn fyysisiin ja henkisiin vaatimuksiin. Matala TKI(®) ei kerro yksilön puutteista vaan työn vaatimusten ja työntekijän työkyvyn välisestä epäsuhdasta. Esimiesten tulisikin pyrkiä edistämään jokaisen työntekijän työkykyä ja -mahdollisuuksia muokkaamalla ympäristössä olevia esteitä työntekoa helpottaviksi. Näin toimimalla myös kroonisista terveysongelmista kärsivät työntekijät hyötyvät inklusiivisesta ja joustavasta työympäristöstä, jossa jokainen henkilö voi parantaa työkykyään.

Työkykyindeksilomakkeita on saatavissa Työter-veyslaitoksen verkkokirjakaupasta täältä:
https://ttl.pikakirjakauppa.fi/tuote/tyokykyindeksi_tki_lomake_100_kpl/TTLTKI100

Ehdotetut toimenpiteet
  • Tehdään muutoksia koko työpaikalla
  • Tehdään muutoksia työntekijöiden toiminnoissa/toimissa
  • Parannetaan ryhmän antamaa tukea ja työntekijöiden yhteenkuuluvuuden tunnetta tavoitteiden saavuttamiseksi
  • Määritellään toimenpiteet kohtuullisia mukautuksia varten niiden työntekijöiden keskuudessa, joilla esiintyy alentunutta työkykyä.

Share This