Interpretuojant rezultatus reikia pabrėžti, kad apskaičiuotas darbingumas yra susijęs su darbuotojų atliktu darbu bei su jų
atitinkamais fizinio ir protinio darbo poreikiais. Žemos DI reikšmės rodo ne individualų trūkumą, bet neatitikimą tarp darbo poreikių ir darbuotojų darbingumo.
Bendra balų suma nurodys verčių diapazoną, taip bus galima identifikuoti darbingumo lygmenį ir siūlomą veiksmą jam pagerinti.

Vadovai turėtų sugebėti pagerinti kiekvieno darbuotojo
darbingumą, pakeisdami aplinkos sukuriamas kliūtis į
privalumus. Tai darydami taip pat žmonės, sergantys
lėtinėmis ligomis, gali gauti naudos iš draugiškesnės,
labiau įtraukiančios ir lankstesnės aplinkos, todėl
kiekvienas gerai valdomos įmonės asmuo gali padidinti
savo darbingumą.

Siūlomi veiksmai
  • Darbo organizavimo modifikavimas
  • Darbuotojų veiklos modifikavimas
  • Pagerinti komandinę paramą ir darbuotojų darną siekiant tikslų
  • Apibrėžti intervencijas, kurių pagrindinis dėmesys būtų skiriamas tinkamoms priemonėms.
  • Tai turėtų būti aptarta su sektoriumi, kuris praneša apie mažesnį DI

Share This