Įtraukiančios darbo aplinkos kūrimas yra tęstinis procesas, reaguojantis į darbo aplinkos ir darbo politikos pokyčius. Tai daro įtaką komandos formavim ir vadovavimo strategijoms ir yra strateginio planavimo dalis. Todėl įtraukiančią darbo aplinką sukuria asmenų, priklausančių darbo aplinkai, veiksmai ir požiūris. Kai vadovai, naudodamiesi aukščiau
pateiktomis priemonėmis, išsiaiškina stipriąsias ir silpnąsias puses, jie gali sudaryti veiksmų planą, kuris padės sustiprinti visų darbuotojų,
ypač tų, kurie serga viena ar daugiau lėtinių ligų, įtrauktį ir gerovę darbo vietoje.
Išpildyti šiuolaikinės darbo vietos reikalavimus gali būti gana sudėtingas dalykas lėtinėmis ligomis sergantiems darbuotojams. Tai taip pat sudėtinga darbdaviams, kadangi jie turi suteikti savo darbuotojams reikalingas patalpas, bei užtikrinti kad darbas bus atliktas tinkamai.

Kai kurie lėtinių ligų turintys darbuotojai gali jaustis prislėgti ar patirti stresą, kad negali dirbti pilnu savo produktyvumo, ir yra susirūpinę dėl to, kaip tai gali paveikti jų darbo užtikrintumą.
Ne darbdavys turi įvertinti, ar darbuotojai iš tikrųjų turi negalią, ar ne. Jų pareiga yra labiau padėti darbuotojams kiek įmanoma geriau atlikti savo pareigas. Tai subtili pusiausvyra, reikalaujanti šiek tiek subtilumo, tačiau vadovai turėtų padaryti viską, kas įmanoma, kad padėtų lėtinėmis ligomis sergantiems darbuotojams. Įdarbinti ir apmokyti naujus darbuotojus yra brangu. Ilgalaikiai darbuotojai turi vertingų institucinių žinių ir įgūdžių. Net jei sveikatos problemos neleidžia jiems atlikti visų savo pareigų, jie vis tiek gali mokyti kitus apie pareigas susijusias su pozicija darbe, ar prisidėti savo išskirtiniais gebėjimais. Įmonės turėtų pateikti vadovams šiuos patarimus, kaip sudaryti dalyvavimo, buvimo darbe ar grįžimo į darbo planą.

Share This