A befogadó munkahelyi környezet megteremtése egy folyamat, mely reagál a munkakörnyezet és a munkahelyi irányelvek változásaira. Hatással van a csapatépítési és vezetési stratégiákra, része a stratégiai tervezésnek.
Ezért tehát a befogadó munkakörnyezetet az ott dolgozó
emberek cselekedetei és hozzáállása teremti meg. Miután
a vezetők a már fentebb bemutatott eszközök segítségével azonosították az erősségeket és a gyengeségeket, cselekvési tervet dolgozhatnak ki, amely segíti az összes munkavállaló – különösen a krónikus betegség(ek)ben szenvedő munkavállalók – munkahelyi integrációjának és jólétének megerősítését. A krónikus betegségben szenvedő alkalmazottaknak nagy kihívást
jelenthet megfelelni a modern munkahelyi elvárásoknak.
Másrészről a munkaadóknak is nagy kihívásokkal kell szembe nézniük, hiszen nemcsak a szükséges eszközöket és feltételeket kell biztosítaniuk, de ügyelniük kell arra is, hogy a munkavégzés hatékonyan valósuljon meg.
Bizonyos esetekben a krónikus betegségben szenvedők
lehangoltak lehetnek és szoronghatnak, csökkent teljesítőképességük veszélyeztetheti a létbiztonságukat.
Ilyen esetben nem az a munkaadó feladata, hogy dolgozója alkalmatlanságát megállapítsa.

A munkáltató feladata az lenne, hogy segítséget nyújtson alkalmazottainak, hogy azok a megváltozott körülmények ellenére a lehető legeredményesebben el tudják végezni munkájukat. Ez egy törékeny egyensúly, ami bizonyos fokú rugalmasságot megkövetel, ezért a vezetőknek lehetőség szerint mindent meg kell tenniük a krónikus betegségben szenvedő munkavállalók támogatása érdekében,
hiszen jóval költségesebb egy új munkaerő felkutatása és betanítása. A régóta foglalkoztatott munkavállalók értékes szervezeti ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek. Még annak ellenére is, ha az egészségi problémáik megakadályozzák őket teljes feladatuk ellátásában, taníthatnak vagy mentorálhatnak másokat az adott munkakörhöz, pozíciókhoz kapcsolódó feladatok elvégzésére, vagy más módon továbbra is hozzájárulhatnak a munka sikeres elvégzéséhez. A vállalat vezetésének érdemes olyan cselekvési tervet kidolgoznia, ami
segíti a munkában való részvételt, a munkában maradást és a munkába való visszatérést is.

Share This