3.2 Luo kannustava työympäristö

Fyysinen ympäristö

Keinot

Kuvaus

PASSIIVISEN AJAN VÄHENTÄMINEN

Keskitetyt tulostimet ja kahvinkeittimet

Korvataan henkilökohtaiset tulostimet työyhteisön yhteisillä tulostimilla tai siirretään henkilökohtaiset tulostimet kauemmaksi työpöydästä, jotta tulosteita haettaessa tulee noustua seisomaan ja jaloiteltua hieman. Päivittäistä askelmäärää voi lisätä myös ottamalla käyttöön keskitetyt kahvinkeittimet tai kahviautomaatit.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Aktiivinen istuminen

Otetaan käyttöön vaihtoehtoisia istuimia, kuten jumppapalloja, satulatuoleja, aktiivituoleja tai tasapainotyynyjä, mahdollistamaan istumatyöntekijöiden aktiivisempi istuminen ja työasentojen vaihtaminen.

Aktiivinen istuminen oletusvaihtoehdoksi

Tehdään aktiivisemmasta istumisesta oletusvaihtoehto asettamalla vaihtoehtoiset istuimet (ks. edellinen keino) työpisteiden eteen perinteisten työtuolien sijaan.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Seisten työskentely

Korvataan istumatyöpöydät (sähköisesti) korkeussäädettävillä työpöydillä, jotta seisten työskentely on mahdollista.

Seisten työskentely oletusvaihtoehdoksi

Tehdään seisten työskentelystä oletusvaihtoehto esimerkiksi sopimalla yhteisesti, että säädettävät työpöydät jätetään tai nostetaan työpäivän päätteeksi yläasentoon. Työpisteisiin helposti havaittaviin paikkoihin jätetyt muistilaput voivat helpottaa asian muistamista alkuun ennen kuin tapa automatisoituu.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Liikuntavälineet

Hankitaan taukoliikuntavälineitä, esimerkiksi jumppakeppejä, tasapainolautoja, vastuskuminauhoja tai leuanveto- tai roikuntatankoja työntekijöiden käyttöön. Sijoitetaan hankitut välineet helposti saataville paikkoihin, joissa työntekijät luontaisesti pysähtyvät hetkeksi ja joissa on mahdollisuus pitää pieni liikuntatauko (esim. tulostinten, mikron, kahvin- tai vedenkeittimen läheisyyteen.

PORTAIDEN KÄYTÖN LISÄÄMINEN

Viihtyisä portaikko

Kannustetaan työntekijöitä portaiden käyttöön tekemällä portaikosta näkyvämpi ja viihtyisämpi esimerkiksi musiikin, taideteosten, maalausten, kasvien ja/tai valaistuksen avulla. Keinon tehokkuutta voi lisätä yhdistämällä se motivoivien viestien ja/tai opastekylttien käytön kanssa (ks. kohta 3.1).

Hidas hissi

Kannustetaan portaiden käyttöön hidastamalla hissin ovien sulkeutumista tai hissin/liukuportaiden kulkemisnopeutta.

AKTIIVISET KOKOUKSET

Uudelleenjärjestetty kokoushuone

Mahdollistetaan aktiiviset kokoukset järjestämällä kokoushuone niin, että kokouksen aikana voi seistä, liikkua tilassa tai venytellä. Fyysistä aktiivisuutta voi lisäksi lisätä säätöpöydillä, vaihtoehtoisilla istuimilla (esim. jumppapallot, satula- tai aktiivituolit, kuntopyörät, tasapainotyynyt) tai asentamalla työtuolien alle pyörät tai pehmusteet, jotta tuolien liikuttaminen ja seisomaannousu häiritsevät mahdollisimman vähän.

AKTIIVINEN TYÖMATKA JA TYÖPAIKKALIIKUNTA

Pyörätelineet

Hankitaan polkupyörille teline pyörien säilytystä ja lukitsemista varten.

Työpaikan pyörät

Hankitaan työpaikalle polkupyöriä, joita työntekijät voivat lainata työmatkoja tai työhön liittyvien asioihin hoitamista varten.

Suihku ja pukuhuone

Järjestetään pukuhuone ja suihku työmatkaliikkujia sekä työpäivän keskellä tai välittömästi työpäivän jälkeen liikkuvia työntekijöitä varten.

Liikuntamahdollisuus työpaikalla

Järjestetään työpaikalle liikuntamahdollisuus, kuten kuntosali tai hyvinvointihuone, jossa on helposti käytettäviä liikuntavälineitä, esimerkiksi jumppakeppejä, vastuskuminauhoja, tasapainolautoja ja puolapuut. Jotta työntekijät osaisivat hyödyntää hankittuja välineitä, laitetaan kuvalliset opasteet laitteiden ja välineiden oheen ja pyydetään esimerkiksi liikunnanohjaaja-opiskelija tai fysioterapeutti ohjeistamaan niiden käytössä.

Liikuntamahdollisuudet työmatkoilla

Mahdollistetaan paljon matkustaville työntekijöille majoitus sellaisista paikoista, joissa on liikuntapaikka, esimerkiksi kuntosali, uima-allas tai puisto majapaikan yhteydessä tai vieressä.

Sosiaalinen ympäristö

Keinot

Kuvaus

Myönteinen asenne

Työnantaja ja työpaikan johto voivat auttaa työntekijöitä omaksumaan ja ylläpitämään terveyttä edistäviä elintapoja levittämällä myönteistä suhtautumista hyvinvointia ja terveyttä kohtaan. Näin voi rakentua sosiaalinen ympäristö, jossa terveyttä edistävät valinnat hyväksytään, niitä arvostetaan ja tuetaan. Kaikki alkaa siitä, miten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioista puhutaan. Myönteisten sanojen käyttäminen ja rohkaisevien ajatusten jakaminen luovat ilmapiiriä, joka kannustaa itsestä huolehtimiseen.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Hyväksy, kannusta ja näytä mallia

Työnantaja ja työpaikan johto voivat auttaa työntekijöitä omaksumaan ja ylläpitämään terveyttä edistäviä elintapoja rohkaisemalla työntekijöitä toimimaan hyvinvointiaan tukevilla tavoilla niin työpaikalla kuin vapaa-ajalla, osoittamalla avointa hyväksyntää, kun näin tapahtuu, sekä motivoimalla työntekijöitä hyödyntämään työpaikan tarjoamia mahdollisuuksia itsestä huolehtimiseen. Työntekijöitä voidaan esimerkiksi kannustaa venyttelemään tai jaloittelemaan säännöllisesti, jolloin myös keskittymiskyky ja vireystila säilyvät paremmin. Työnantajan ja johdon toimiminen roolimallina on tässä tärkeää.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti

Share This