3.2 Veiksmų plano dėl įtraukties, buvimo darbo vietoje, grįžimo į darbą rengimas: patarimai vadovams

1 PATARIMAS

Išskirkite realius, pasiekiamus ir išmatuojamus veiksmus: pagrįstas pritaikymas

Norėdami išsiaiškinti, ar apgyvendinimas reikalingas, darbdaviai
turėtų dirbti su darbuotojais, kurie prašo atitinkamų patogumų.
Turi būti numatytos tinkamos sąlygos, kad kvalifikuotas asmuo,
sergantis lėtine liga, galėtų atlikti pagrindines funkcijas darbe.
Tai gali apimti darbo aplinkos pakeitimus ar pritaikymą, taip pat
galimybę naudotis valgyklomis, dalyvauti susitikimuose,
socialiniuose renginiuose ir pan. Kai kurie pakeitimai gali būti
suplanuoti iš anksto, o kiti per derybas, iškilus problemoms.

2 PATARIMAS

Apibrėžkite darbo aprašą ir sukurkite konkretų šių veiksmų plano atlikimo laiko grafiką ir tvarkaraštį

Prieš pritaikant tinkamai patalpas, darbuotojas turėtų suprasti
įmonės verslo poreikius ir pagrindines savo darbo funkcijas. Iš
darbuotojų, prašančių tinkamų patogumų, reikalaujama atlikti
tik pagrindines darbo funkcijas. Tvarkingai parašytas darbo
aprašymas užtikrina, kad vadovybė ir darbuotoja supranta
vienas kitą, o darbuotojai gauna pagalbą, reikalingą atlikti
svarbiausias užduotis.

3 PATARIMAS

Aptarkite su darbuotojais, kurios pagrįstos sąlygos darbovietėje gali padėti jiems

Darbuotojai geriausiai žino, ką jie gali ir ko negali, ir labiau
priims patogumus, kurias jie patys pasiūlė. Tai nereiškia, kad
visos patalpos bus naudingos įmonei. Vargu ar darbuotojas,
surinkęs valdiklius gamybos linijoje, negalės to padaryti
namuose. Tačiau jei darbuotojas siūlo idėją, kuri yra
neveiksminga, vadovai neprivalo jos nedelsdami atmesti. Vietoj
to, jie turi skirti laiko išklausyti ir galų gale paaiškinti priežastis,
kodėl tų konkrečių patalpų nepadarys, ir rasti alternatyvą, kuri
patenkins darbuotojo norus.

4 PATARIMAS

Nurodykite veiklų įvykdymui reikalingus išteklius, įskaitant tų išteklių įgyjimo planus, ir atsakykite į nurodytus klausimus

Ar gali darbuotojas, negalintis dirbti pilnu etatu dirbti ne visą
darbo dieną ir dalį darbo atlikti iš namų? O gal darbuotojai
galėtų atvykti anksčiau ar pasilikti vėliau, kad atidirbtų laiką,
kurį paskyrė vizitui pas gydytoją? Arba tarkime, kad jūs turite
darbuotoją, kuris yra mašinų operatorius, ir jis tiesiog nebegali
fiziškai atlikti savo pareigų. Ar galėtumėte ją perkelti dirbti
daugiau nei biuro darbą, ar pavesti jai specialius projektus,
kurie vis tiek padėtų įmonei?

5 PATARIMAS

Kurti strategijas, kad darbuotojai palaikytų ryšį

Įprasta, kad lėtinėmis ligomis sergantys darbuotojai
jaučiasi izoliuoti nuo savo bendradarbių ir visko, kas
vyksta darbe. Reikėtų stengtis įtraukti juos į susitikimus
(konferencijų pokalbiuose ar vaizdo pokalbiuose, jei jie
dirba iš namų), taip pat įtraukti juos į socialinius
renginius ir reguliariai palaikyti ryšį su jais. Pasiekiamuas
padeda jiems toliau jaustis vertinamais komandos nariais.

6 PATARIMAS

Įttraukite darbo medicinos gydytojus norėdami įvertinti darbo ir sveikatos sąsajas

Darbo medicinos gydytojas – tai gydytojas, specializuojantis su darbu susijusių būklių ir ligų diagnostikoje ir gydyme. Su laiku darbo vietoms
sudėtingėjant, darbo medicinos gydytojas užima svarbų vaidmenį patariant žmonėms kaip darbas gali paveikti jų sveikatą ir atvirkščiai. Šie specialistai įvertina asmens aplinką, taip pat žino kaip jų bendra sveikatos būklė gali paveikti jų galimybes dirbti. Jie gali suformuluoti ir
administruoti darbuotojų sveikatos programas, įvertinti padalinius ir suteikti rekomendacijas dėl žalingų darbo veiksnių pašalinimo.

7 PATARIMAS

Skatinkite atvirą komunikaciją ir žinių apie lėtines ligas lavinimą sveikų kolegų tarpe tam, kad kovotumėte su išankstiniais nusistatymais ir
diskriminacija

Vadovai turėtų apgalvoti konkrečius veiksmus visai dirbančiai
komandai , susijusius su įtraukties svarbos akcentavimu ir
kovą su neišmanymu apie lėtines ligas. Tai galėtų būti
atliekama nuotolinių kursų internete pagalba, kviečiantis
ekspertus į darbo vietas įvairioms intervencijoms ir kt. Tai ne
tik padėtų mažinti pacientų sergančių lėtinėmis ligomis
atskirtį, tačiau padėtų ir sveikiesiems suprasti ir priimti
skirtumus dėl elgsenos ir paramos esant reikalui.

Share This