3.4 Grįžimas į darbą po nedarbingumo: ką vadovai turėtų žinoti

Sukurti grįžimo į darbą politiką ir (arba) įtraukties ir buvimo darbe programą nėra sunku. Kai kurios įmonės jau neoficialiai įtraukia daugelį politikų į tai, kaip jos tvarko darbuotojų reikalavimus ir pretenzijas. Tačiau svarbu teisingai pritaikyti šia programas. Kaip darbo vietos kokybės priemonė, turi būti nustatytos aiškios gairės ir konkretibei nuosekli strategija. Reikėtų apmokyti vadovus, identifikuoti ir
išmokyti žmones, atsakingus už darbuotojų grįžimo į darbo tvarkymą.
Sėkminga grįžimo į darbą mokymo programa gali būti vykdoma internetu arba asmeniškai.
Internetiniams grįžimo į darbą mokymams gali būti naudojamas bendrovės vidinis tinklas.
Internetiniai mokymai gali būti sudaryti iš kelių dalių. Kiekviena dalis susitelks į skirtingas temas.

Kalbant apie tiesioginį, asmeninį mokymą, įmonė gali pasiūlyti periodinio mokymo modulius, suteikiančius vadovams reikiamus įgūdžius, leidžiančius nukreipti darbuotoją per grįžimo į darbą
kelią. Žmogiškųjų išteklių personalas ir vadovai gali pasirinkti, kuriuos modulius pritaikyti pagal savo poreikius. Čia išvardyti 4 dažniausiai pasitaikantys mokymo moduliai, kuriuos reikėtų pateikti vadovams.
Norint stebėti mokymo iniciatyvų veiksmingumą, vadovybė turėtų atlikti metinę apklausą.
Žmogiškųjų išteklių darbuotojai ir vadovai gali dalyvauti viename ar keliuose moduliuose, nurodytuose žemiau esančiuose langeliuose.

 Medžiaga mokymui internetu

 • Internetinis seminaras apie taisykles, santykius, ir valdymo struktūras, kurios supaprastina sergančių darbuotojų grįžimo į darbą valdymą, plėtrą
 • Grįžimo į darbo programą sudarymo gairės
 • Internetiniai seminarai apie tai, kaip vesti pokalbius su darbuotojais,
  kurie grįžta į darbą po nedarbingumo atostogų
 • Internetiniai seminarai apie tai, kaip stebėti darbuotojų grįžimo į
  darbą procesą

Medžiaga tiesioginiam mokymui

 • 1 modulis. Užduočių ir darbinės veiklos projektavimas, kurias reikia
  įtraukti į grįžimo į darbą procesą
 • 2 modulis. Grįžimo į darbą priemonių kūrimas
 • 3 modulis. Kaip įgyvendinti teigiamą grįžimo į darbą kultūrą
 • 4 modulis. Priežiūros ir vadybininkų vaidmuo grįžimo į darbą procese

Grįžimo į darbą strategijų pavyzdžiai

Grįžimas į darbo programas apima „lengvesnį darbą“ arba alternatyvų darbą atsigaunantiems darbuotojams. Pvz., galima priskirti lengvesnes ar streso nesukeliančias užduotis arba leisti šiems darbuotojams dirbti lėtesniu tempu. Taip pat galite sujungti lengvesnes ar streso nesukeliančias užduotis, kad sukurtumėte vieną visą darbo dieną atgaunančiam darbuotojui; tai galėtų išlaisvinti kitus
darbuotojus imtis specialių projektų arba pasivyti darbus, kurie atsilieka. Vadovas taip pat gali paskirti specialų projektą be nustatyto termino besigydančiam darbuotojui.
Kaip kita alternatyva, kai kurios įmonės bendradarbiauja su vietinėmis ne pelno organizacijomis, siekdamos išlaikyti darbuotoją lengvas darbo pareigas ir kartu įnešti reikšmingą indėlį į bendruomenę.

Share This