3.4 Munkába való visszatérés betegszabadság után: vezetői útmutató

Egy munkába visszatérést segítő irányelv vagy program kialakítása nem is olyan nehéz feladat. A legtöbb cég szabályzatában már most is szerepel – nem hivatalos formában – ezek teljesítésére vonatkozó rész. Azonban az irányelvek és programok szabályos teljesítése kiemelkedő fontosságú. A munkahely színvonalának biztosítása érdekében fontos az irányelvek egyértelmű, következetes módon történő leírása. Kulcsfontosságú a vezetők és a többi döntéshozó személy képzése annak
érdekében, hogy megismerjék a munkavállalókra vonatkozó szabályokat és azokat alkalmazni tudják. Egy sikeres képzési program lehet online, de akár személyesen is megvalósítható. Az online tréningre a cég intranet felületét célszerű használni. A tréningnek különböző részei egy-egy adott témára összpontosítanak.

A személyes tréning ismétlődő modulokra épülhet, melyek során a menedzserek elsajátíthatják azokat a képességeket, amelyek segítségével megismertethetik azt a teljes szabályrendszert a munkavállalóval, ami végig kíséri a munkába való visszatérés útján.
A HR munkatársak és menedzserek a szükségleteiknek megfelelően választhatják ki, melyik modulon kívánnak részt venni. Az
alábbi listában található a 4 legjobban ajánlott téma menedzserek számára. A képzés hatékonyságának monitorozása érdekében célszerű éves felméréseket végezni a menedzserek közt, hogy mennyire tartják
eredményesnek a képzést, illetve van-e bármilyen javaslatuk a témák bővítésére vonatkozóan. A HR-en dolgozóknak és a menedzsereknek célszerű legalább egy modul elvégzése az alábbiak közül.

Az online tréning anyaga

 • Webinárium: bemutatja azokat az irányelveket és menedzsment
  eszközöket, melyek meghatározzák a betegállományból való visszatérés
  lépéseit
 • Útmutató: a munkába való visszatérést segítő programok kidolgozásához
 • Webinárium: hogyan interjúztassuk a betegszabadságról visszatérő munkavállalókat
 • Webinárium: a visszatérő munkavállalók utánkövetése

A személyes tréning anyaga

 • 1. modul: feladatok és munkaköri tevékenységek meghatározása a
  visszatérést segítő programon belül
 • 2. modul: a visszatérést segítő eszközök fejlesztése
 • 3. modul: a munkába történő visszatérés jó gyakorlatának meghonosítása
 • 4. modul: a supervisorok és menedzserek kiemelkedő szerepe a
  munkába visszatérés folyamatában

Példák a munkába való visszatérést támogató stratégiákra

A visszatérő munkavállalókat célszerű könnyebb vagy alternatív feladatokkal megbízni. Például kijelölhetjük őket az eredeti munkakörükhöz tartozó, de kevésbé megerőltető vagy stresszes
feladatokra, vagy biztosíthatjuk őket arról, hogy a lassabb munkatempó nem jelent problémát. A kevésbé megerőltető feladatokat újabbakkal is kombinálhatjuk, így létrehozva egy teljes munkaidős pozíciót. Ezzel lehetőségük nyílik speciális projektekben való részvételre és a felzárkózásra is.
A supervisor szoros határidő megszabása nélkül is megbízatja a munkavállalót egy adott feladat elvégzésével.
Néhány cég non-profit szervezetekkel együttműködve segíti a visszatérő munkavállalókat, így azok a könnyebb feladatok elvégzésén túl a közösség életében is meghatározó szerepet vállalhatnak.

Share This