3.5 Pritaikyta darbui aplinka: leidžia darbuotojams, turintiems lėtinių ligų, grįžti į darbą ir jame išlikti

Esminis sėkmingo vadovo bruožas – norint įtraukti visus darbuotojus tam, kad būtų gerinami darbingumo rodikliai darbovietėje yra gebėjimas sudaryti tinkamus patogumus ne tik tiems, kurie turi specialiuosius poreikius ar kenčia nuo vienos ar daugiau lėtinių ligų, tačiau visam
kolektyvui.
Bendra taisyklė turėtų būti didinti visų darbuotojų įtrauktį.
Tinkamų patogumų sąvoka yra kildinama iš JAV teisės, tačiau ji buvo įtvirtinta Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje 2006 metais, siekiant įvardinti visus reikiamus ir atitinkamus patobulinimus ir pritaikymus, užtikrinančius žmogaus teisių įgyvendinimą ir praktikavimą neįgaliesiems. Darbinėje aplinkoje, tinkami patogumai gali
būti apibūdinami kaip bet kokie pokyčiai ar pritaikomumas

darbui, darbo aplinkai ar prisitaikymas prie darbo, leidžiantis lėtine liga sergančiam darbuotojui atlikti esmines darbo funkcijas.
Mažinant kliūtis, kurios kyla darbuotojams, atliekant esmines
darbo funkcijas, tinkami patogumai leidžia išpildyt maksimalų darbuotojo potencialą.
Svarbu paminėti, jog gerinamas darbo vietos pritaikomumas taip pat gerina ir viso kolektyvo požiūrį į lėtines ligas bei jomis sergančiuosius apskritai.
Padidintas kontaktas su specialiųjų poreikių ir sumažinto funkcionalumo dėl sveikatos būklės žmonėmis darbo aplinkoje turi tendenciją gerinti visų darbuotojų požiūrį ne tik į tokius kolegas, tačiau į visus darbuotojus bendrai.

Share This