4.1 Vahvista tietoja ja taitoja

Ergonomiaan liittyvän ohjauksen ja valmennuksen antajaksi suositellaan ergonomiaan perehtynyttä ammattilaista.

Keinot

Kuvaus

Ergonomiaosaaminen

Opastetaan työntekijöitä tekemään työnsä ergonomisesti esimerkiksi omaksumalla hyvät työasennot ja nostotekniikka sekä opettelemalla säätämään työvälineitä (esim. säätöpöytä, työtuoli, kyynärvarren tuki, työkalut).

Vuorovaikutustaidot

Tuetaan ryhmäytymistä ja tiimityötä järjestämällä työntekijöille ja esimiehille ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvää koulutusta.

Ajanhallintataidot

Parannetaan työntekijöiden kognitiivista ergonomiaa ja tuottavuutta järjestämällä heille ajanhallintakoulutusta.

Yksilöllinen työnohjaus johdolle

Parannetaan johdon kognitiivista ergonomiaa ja hyvinvointia yksilöllisellä työnohjauksella. Tällainen työnohjaus voi sisältää esimerkiksi tukea työperäisten haasteiden selvittämiseen, oman työn hyvien puolien huomaamiseen ja positiivisemman työasenteen omaksumiseen, henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistamiseen sekä työssä saavutettujen onnistumisten havaitsemiseen.

Ryhmissä tapahtuva työnohjaus työntekijöille

Parannetaan työntekijöiden kognitiivista ergonomiaa, hyvinvointia ja ryhmähenkeä ryhmissä tapahtuvalla työnohjauksella. Tällainen työnohjaus voi sisältää esimerkiksi tukea työperäisten haasteiden selvittämiseen, oman työn hyvien puolien huomaamiseen, positiivisemman työasenteen omaksumiseen, ilon löytämiseen omasta työstä sekä henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistamiseen ja onnistumisten havaitsemiseen.

Share This