CHRODIS PLUS VÆRKTØJSKASSEN
TIL ARBEJDSPLADSER OG KRONISKE SYGDOMME

CHRODIS PLIUS Værktøjskassen støtter EUs medlemslande og deres arbejdspladser i at skabe et arbejdsmiljø, der understøtter trivsel, sundhed og arbejdsevne, forebygger udvikling af kro-niske sygdomme og hjælper personer med kroniske lidelser til at fortsætte på arbejdsmarke-det. Hvilket er en fordel for arbejdsgivere og arbejdstagere, såvel som hele samfundet. CHRODIS PLIUS Værktøjskassen består af de følgende to dele:

Træningsmodulet for ledere om inklusion og arbejdsevne for personer med kroniske lidelser

A Képzési Módszertan a munkahelyek vezetőjit célozza. Célja, hogy növelje a vezetők tudatosságát a krónikus egészségügyi problémákkal fenyegetett vagy azoknak kitett munkavállalók irányába. Információkat és eszközöket nyújt a krónikus betegségben szenvedő alkalmazottak munkaképességének megítélésére és megtartásukra. A módszertan információi és eszközei figyelembe veszik a személyes képességeket és a krónikus betegségek közös vonásait, segítenek annak biztosításában, hogy a munkakörnyezet elősegítse, és ne akadályozza az összes alkalmazott jobb beilleszkedését és munkaképességét.

Værktøjskassen til arbejdspladser – styrker medarbejderes trivsel, sund-hed og arbejdsglæde

Værktøjskassen samler konkrete, evidensbaserede og praktiske, afprøvede metoder så arbejds-pladser kan støtte trivsel og sundhed, og styrke arbejdsglæde for alle medarbejdere, uanset de-res arbejdsevne og sundhedsstatus. Dertil kommer, at metoderne, der er inkluderet i Værktøjs-kassen, hjælper til at forebyggelse af kroniske lidelser. Værktøjskassen virker både som en tjek-liste og en idébank og hjælper til at tage konkrete, realistiske skridt mod en sundhedsfrem-mende arbejdsplads.

PARTNERS