Chrodis plius įrankių sąranka skirta darbingumui ir lètinèmes ligoms

Chrodis plius įrankių sąrankos tikslas – padėti ES šalims narėms ir jose esančioms darbovietėms kurti darbuotojo gerbūviui, sveikatai ir įgalinimui palankias sąlygas taip padedant išvengti lėtinių ligų plėtros ir suteikti galimybę lėtinėmis ligomis sernatiems asmenims toliau dirbti. Šis rinkinys naudingas tiek darbdaviams, tiek darbuotojasm – taip pat
ir visai visuomenei.

Vadovų mokymo priemonės apie įskyrimą ir darbo gebėjimąžmonės, susijusios su chroninėmis sąlygomis

Mokymo priemonė yra skirta visų darbo vietų vadovams. Ja siekiama didinti vadovų supratimą apie įsitraukimą ir gero valdymo naudą darbuotojams, turintiems ar turintiems lėtinių sveikatos problemų darbo vietoje. Jame taip pat pateikiama informacija ir priemonės, skirtos įvertinti ir stiprinti darbuotojų, sergančių lėtinėmis ligomis, įtraukimą ir darbingumą. Mokymo priemonėje esančioje informacijoje ir priemonėse atsižvelgiama į žmogaus funkcionavimą, asmeninius gebėjimus ir lėtinių ligų paplitimą, ir jie padeda užtikrinti, kad darbo aplinka būtų palengvinta, o ne kliūtis geresniam visų darbuotojų įtraukimui ir darbingumui.

DARBO VIETŲ ĮRANKIS – DARBUOTOJŲ GEROVĖJOS, SVEIKATOS IR DARBO DALYVAVIMO SKATINIMAS

„Toolkit“ renka konkrečias, įrodymais pagrįstas ir praktiškai patikrintas priemones, kuriomis darbo vietos gali palaikyti gerovę ir sveikatą bei padidinti visų darbuotojų dalyvavimą darbe, neatsižvelgiant į jų darbingumą ir sveikatos būklę. Be to, į „Toolkit“ įtrauktos priemonės padeda užkirsti kelią lėtinėms sveikatos problemoms. Įrankių rinkinys yra ir kontrolinis sąrašas, ir kaip idėjų generatorius, ir palengvina imtis konkrečių ir įgyvendinamų veiksmų sveikatos palaikymo darbo vietoje.

Rankų komplekte žemiau esantys rankų simboliai rodo, kad daugiau informacijos apie nagrinėjamą temą galite rasti vadovų mokymo priemonėje „CHRODIS PLUS“. Skaičiai 1 ir 3 simbolyje nurodo lygiaverčius mokymo priemonės skyrius, o raidės Į ir P – atitinkamai įvadą ir priedą

PARTNERIAI