A jóllét előmozdítását célzó alapelvek

Eszközök

Leírás

Munkahelyi tevékenységek ésszerű megtervezése

A munkahelyi tevékenységek okos kialakítása az alábbiak által:

 • megtervezni azt, hogy ki, mit és hogyan csinál egy adott munkaterületen
 • az átfedő munkafolyamatok csökkentése, vagyis, hogy ugyanazon a
  munkafolyamaton egyszerre többen dolgozzanak

 • az információáramlás fejlesztése a munkahelyen
 • annak biztosítása, hogy az egyének, munkacsoportok, szervezeti
  egységek céljai érthetően és egyértelműen legyenek megfogalmazva

 • menedzsment technikák fejlesztése
 • annak figyelembe vétele, hogy az egyes munkavállalóknak mire
  éredemes összpontosítaniuk a munkavégzés során, annak érdekében,
  hogy képesek legyenek elérni a lehető legjobb teljesítményt

Megfelelő műszaktervezés

Az óramutató járásával megegyező irányú műszakváltási mintázat előnyben
részesítése, amelyben csak 1–3 egymást követő éjszakai műszak van, és nincs
benne túl rövid (<11 órás) műszak közti időszak (például egy esti műszakot követő reggeli műszak) elősegíti a műszakváltások közötti helyreállást és jó munkafolyamatot alakít ki a műszakban dolgozók körében.

A munkavállalók bevonása a munkakörülmények kialakításába

A munkavállalók bevonása a munkakörülményeik (digitalis, fizikai, társas) és az azokat befolyásoló szabályozások kialakításába

A tevékenység alapú munkavégzés tervezése*

A tevékenység alapú munkavégzés* környezetének megteremtésekor
elengedhetetlen a gondos tervezési folyamat, amelybe a munkavállalók is be
vannak vonva. A tervezési folyamatnak a szervezet céljain és működésén,
valamint az alkalmazottak igényein és magatartásán kell alapulnia. A
munkaterületek típusai lehetnek: nyitott munkaterület; állandó, személyes
munkavégzésre beállított munkaállomások alkalmazottak számára; nem
állandó munkaállomások olyan alkalmazottak számára, akiknek nincs
szükségük fix munkaállomásokra; hangszigetelt fülkék; csendes területek
koncentrált munkavégzéshez; területek csoportos munkavégzéshez;
hivatalos tárgyalótermek valamint a nem hivatalos együttműködés és társaslét területei.

A tevékenység alapú munkvégzés szabályai*

A tevékenység alapú munkakörnyezet* különféle területeinek szabályait az
alkalmazottakkal közösen kell kialakítani. A szabályok betarthatóságát
figyelemmel kell kísérni és szükség esetén ki kell őket igazítani. A
munkavállalókat a szabályokról több csatornán keresztül kell tájékoztatni,
például személyesen is és e-mailben is és a szabályokat a munkakörnyezet
könnyen észrevehető helyén láthatóvá kell tenni. Különböző típusú
munkaterületeket jelölhetünk színekkel és / vagy táblákkal, hogy mindenki
tudja, hogyan kell viselkedni egy adott területen.

Rugalmas munkafeltételek

A munkavállalóknak legyen lehetőségük a következőkre:

 • rugalmas munkaidő
 • távmunka
 • egyéni igényekhez igazodó munkarend, például hétfőtől csütörtökig
  napi 9 óra, pénteken csak 4 óra munka

 • a munkateher hozzáigazítása a fizikai és mentális erőforrásokhoz
 • csökkentett munkaidő, ha az élethelyzet megköveteli

Okos megbeszélési gyakorlatok

Saving time and increasing productivity by arranging meetings only when necessary, by setting clear objectives for each meeting, and by inviting only employees that need to be involved

Ergonómiai ellenőrzések

Az ergonómiai szakemberek a munkahelyi vezetők bevonásával
időközönként ellenőrizhetik a munkaállomásokat annak érdekében, hogy
megbizonyosodjanak arról, hogy a munkavállalók rendelkeznek megfelelő
ismeretekkel és eszközökkel az ergonómikus munkavégzéshez és a
munkaterhelésük összhangban van a munkaképességükkel. A felmerülő
problémákat testreszabott megoldásokkal oldják meg.

Feladatok rotációja

A munkahelyi mobilitás ösztönzése a munkafeladatok rotációja által vagy
azáltal, hogy a munkavállalóknak lehetőségük van tapasztalatszerzési célból
3-6 hónapon keresztül máshol dolgozni úgy, hogy utána módjuk van a régi
munkájához is visszatérni.

* A tevékenység alapú munkavégzés során egyetlen alkalmazott sem „birtokol” saját hozzárendelt munkaállomást. Ehelyett a munkahely a munkavállalók számára különféle tevékenységi területeket biztosít, amelyek meghatározott munkafeladatokhoz vannak rendelve, például tanulás, összpontosítás, együttműködés, hivatalos találkozók és társas lét. A cél az, hogy a munkahely lehetőséget biztosítson a személyzet számára olyan hely kiválasztására, amely a legmegfelelőbb a munkafeladatok elvégzéséhez.

Share This