Faktorer der sikrer en succesfuld implementering – Appendix 2

Faktorer der sikrer en succesfuld implementering af trivsel, sundhed og arbejdsglæde, der fremmer handlinger og tiltag på arbejdspladsen samt opmuntrer medarbejderne til at benytte mulighederne Ledelsens holdning er, at de har ansvaret for at støtte medarbejdernes trivsel, sundhed og arbejdsdeltagelse, samt at de forpligter sig til at arbejde for at…