Psichinė sveikata ir gerovė

Psichinė sveikata reiškia gerovės būklę, kai asmuo suvokia savo galimybes, gali susidoroti su įprastu gyvenimo stresu, gali produktyviai ir efektyviai dirbti bei gali prisidėti prie savo bendruomenės. Tokie veiksniai kaip stresinės darbo sąlygos, diskriminacija ir socialinė atskirtis gali pakenkti psichinei sveikatai. Kita vertus, tinkami darbo rezultatų reikalavimai, sprendimo laisvė ir…

Stiprinti žinias ir įgūdžius

Esant dideliam stresui, susijusiam su darbu, kuris blogina darbuotojų gerovę, patartina pasikonsultuoti su šios srities specialistu. Visas psichologines konsultacijas ir mokymus rekomenduoja suteikti įgaliotas psichologas arba lygiavertis sveikatos priežiūros specialistas, turintis psichologijos kvalifikaciją.