3.6 Példák a munkahelyi környezet elvárható fejlesztésére krónikus beteg munkavállalók esetében

Módosított beosztás és munkarend Rugalmas munkarend, vagy a munkaidő a munkavállaló állapotához történő igazítása, amennyiben ez nem eredményez aránytalanságokat. Jelenthet: rugalmas napi/heti beosztást, részmunkaidőt. Munkaeszközök beszerzése vagy cseréje Új eszközök beszerzésével, vagy a már meglévők átalakításával hozzásegíthetjük a csökkent munkaképességű munkavállalókat feladatuk legjobb minőségben történő ellátásához. Telekommunikációs eszközök (hallássérültek számára),…

3.5 A krónikus beteg munkavállalókat támogató munkahelyi környezet fejlesztése

Egy jó menedzser megfelelő mértékben képes növelni a munkaképességet annak érdekében, hogy minden munkavállaló fejlődhessen a saját területén, legyen szó krónikus betegségben szenvedő vagy speciális igényű kollégáról. Fontos azonban megjegyezni, hogy az általános szabály szerint minden alkalmazottat érdemes bevonni a fejlesztésbe. Az ésszerű változtatások amerikai törvényekben jelentek meg először, de…

3.4 Munkába való visszatérés betegszabadság után: vezetői útmutató

Egy munkába visszatérést segítő irányelv vagy program kialakítása nem is olyan nehéz feladat. A legtöbb cég szabályzatában már most is szerepel – nem hivatalos formában – ezek teljesítésére vonatkozó rész. Azonban az irányelvek és programok szabályos teljesítése kiemelkedő fontosságú. A munkahely színvonalának biztosítása érdekében fontos az irányelvek egyértelmű, következetes módon…

3.3 Munkában maradás: a krónikus betegséggel élő alkalmazottak támogatása a munkavégzésük fenntartása érdekében

A kommunikáció és az együttérzés kritikus jelentőségű. A krónikus állapot idővel súlyosbodhat. Fontos meggyőződni arról, hogy az eszközölt változtatások működnek-e, esetleg szükség van-e azok újragondolására, vagy esetleg további módosításokra. A jó vállalatok értik, hogy a sikerben benne foglaltatik az emberek való tisztelettel és méltósággal történő bánásmód, betegségben és egészségben is.…

3.2 Cselekvési terv kidolgozása a befogadás, a munkában maradás és a munkába való visszatérés támogatása érdekében –Tippek menedzserek számára

TIPP 1 Az ésszerű, megvalósítható alkalmazkodás: határozzon meg elérhető, mérhető lépéseket A munkáltatóknak együtt kell működniük a támogatást igénylő alkalmazottakkal, hogy közösen meghatározhassák, milyen segítségre/támogatásra lenne szükség. Az ésszerű intézkedéseket meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy az idült betegségben szenvedő képzett munkavállaló elvégezhesse az alapvető feladatait. Ez magában foglalhatja…

3.1 Válasz a kihívásokra

A befogadó munkahelyi környezet megteremtése egy folyamat, mely reagál a munkakörnyezet és a munkahelyi irányelvek változásaira. Hatással van a csapatépítési és vezetési stratégiákra, része a stratégiai tervezésnek. Ezért tehát a befogadó munkakörnyezetet az ott dolgozó emberek cselekedetei és hozzáállása teremti meg. Miután a vezetők a már fentebb bemutatott eszközök segítségével…

2.3 Az eredmények értékelése

Az eredmények értelmezésekor figyelembe kell venni, hogy a munkaképesség összefügg a munkavállalók által elvégzett munkával illetve a munkahelyük által támasztott fizikai és mentális elvárásokkal. Az alacsony index értékek nem az egyéni hiányosságokat, hanem inkább a munkaköri elvárások és az alkalmazottak képességei közötti összhang hiányát mutatják. A teljes pontszám fényében lépéseket…

Hogyan mérhető a munkavállalók munkaképessége: a munkaképességi index (WAI)

A munkaképességi index egy önértékelő eszköz, amely méri az alkalmazottak munkabírását, figyelembe véve a munkakörnyezet hatásait is. Az index alkalmazható egyénekre és munkacsoportok számára is [4]. A kérdőívet pl. e-mailben el lehet küldeni egy részleg vagy akár az egész vállalat összes munkavállalójának. A kapott eredményeket az összes érintett féllel meg…

2.1 Mit értünk munkaképesség alatt?

A munkaképesség megállapításakor azt vizsgáljuk, hogy egy alkalmazott képes-e a jelenlegi és jövőbeli munkaköri elvárásoknak és a munkakörnyezetnek megfelelni az adott fizikai és mentális állapotának fényében. Az egészségi állapot és a funkcionális képességek felmérése képezi a munkaképesség mérésének alapját. De a munkaképességet a szakmai ismeretek és kompetenciák, az értékek, attitűdök,…