2.1 Mit értünk munkaképesség alatt?

A munkaképesség megállapításakor azt vizsgáljuk, hogy egy alkalmazott képes-e a jelenlegi és jövőbeli munkaköri elvárásoknak és a munkakörnyezetnek megfelelni az adott fizikai és mentális állapotának fényében. Az egészségi állapot és a funkcionális képességek felmérése képezi a munkaképesség mérésének alapját. De a munkaképességet a szakmai ismeretek és kompetenciák, az értékek, attitűdök,…

Hogyan mérhető a munkavállalók munkaképessége: a munkaképességi index (WAI)

A munkaképességi index egy önértékelő eszköz, amely méri az alkalmazottak munkabírását, figyelembe véve a munkakörnyezet hatásait is. Az index alkalmazható egyénekre és munkacsoportok számára is [4]. A kérdőívet pl. e-mailben el lehet küldeni egy részleg vagy akár az egész vállalat összes munkavállalójának. A kapott eredményeket az összes érintett féllel meg…

2.3 Az eredmények értékelése

Az eredmények értelmezésekor figyelembe kell venni, hogy a munkaképesség összefügg a munkavállalók által elvégzett munkával illetve a munkahelyük által támasztott fizikai és mentális elvárásokkal. Az alacsony index értékek nem az egyéni hiányosságokat, hanem inkább a munkaköri elvárások és az alkalmazottak képességei közötti összhang hiányát mutatják. A teljes pontszám fényében lépéseket…