OSA 1 Osallisuuden toteutumisen mittaaminen työpaikalla

Osallisuuden toteutumisen mittaaminen työpaikalla Tässä valmennustyökalun ensimmäisessä osassa kuvataan, miten osallisuuden eli inklusiivisuuden toteutumista työpaikalla voidaan mitata. Tieto osallisuuden toteutumisen tasosta mahdollistaa organisaation tilanteen hahmottamisen, kriittisten kysymysten tunnistamisen ja osallisuuden lisäämiseen tähtäävien toimintasuunnitelmien laatimisen. Työympäristön ja työolojen kehittäminen osallisuutta lisääviksi hyödyttää monella tavalla. Osallisuus on prosessi, joka helpottaa työntekijöiden läsnäoloa,…

OSA 1.1 Osallisuuden merkitys ja käytänteet työpaikalla: miten osallisuutta mitataan?

Osallisuuden toteutumisen tarkistuslistatyöpaikalle Syrjinnästä vapaalla, osallisuutta korostavalla työpaikalla erilaisuuteen suhtaudutaan rikkautena ja jokainen työntekijä kokee olevansa yhdenvertaisessa asemassa. Tällaisella työpaikalla huomioidaan muun muassa kroonisista terveysongelmista kärsivien henkilöiden tarpeet ja kannustetaan yhteistyöhön eri henkilöstöryhmien välillä. Tässä osiossa esitellään tarkistuslista osallisuuden toteutumisen arvioimiseksi työpaikalla. Tarkistuslista on yksinkertainen itsearviointityökalu kaikkien työpaikkojen esimiehille ja…

OSA 1.2 Kuinka käyttää tarkistuslistaa ympäristön osallisuuteen

Miten tarkistuslistan tuloksia tulkitaan? Tarkistuslistan vastausten tulkitseminen antaa kokonaiskuvan yrityksen vahvuuksista ja heikkouksista osallisuuteen liittyen. Kun havaitaan, missä osioissa organisaatio ei yllä maksimipistemäärään, voivat esimiehet kohdistaa toimenpiteitä juuri näihin kohtiin ja näin edistää työntekijöiden hyvinvointia. Esimiesten ja työntekijöiden antamien vastauksien vertaaminen on erityisen hyödyllistä. Poikkeava pistemäärä auttaa tunnistamaan toimenpiteitä kaipaavat…