OSA 2.1 Mitä työkyky tarkoittaa/on?

Työkyky kuvaa sitä, kuinka hyvin ihminen selviytyy nykyisessä työssään tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa työn vaatimuksiin, työympäristöön sekä omiin fyysisiin ja psyykkisiin voimavaroihinsa nähden. Terveyden ja fyysisen toimintakyvyn arvioiminen muodostavat perustan työkyvyn mittaamiselle, mutta myös ammatillinen tieto ja taito, arvot, asenteet ja motivaatio, työn tyyppi ja työympäristö määrittävät työkykyä. Esimerkiksi fyysisesti…

OSA 2.2 Työkykyindeksi (TKI®): miten arvioidaan työntekijöiden työkykyä ja tunnistetaan työympäristössä olevat esteet

Työkykyindeksi (TKI®) on itsearviointityökalu, jokamittaa työntekijän työkykyä, ottaen huomioon työntekijän ja työympäristön välisen vuorovaikutuksen. Indeksiä voidaan käyttää sekä yksittäisen työntekijän että työntekijäryhmän työkyvyn arviointiin [5]. TKI® voidaan lähettää esimerkiksi sähköpostitse tietylle osalle työntekijöistä tai koko henkilöstölle. Arvioinnin jälkeen tuloksista on hyvä keskustella asianomaisten kesken. Henkilöstön työkyvyn arvioinnin jälkeen työpaikalla voidaan…

OSA 2.3 Tulosten tulkinta

Tuloksia tulkittaessa täytyy huomioida, että arvio työkyvystä suhteutuu työntekijän työkykyyn sekä työn fyysisiin ja henkisiin vaatimuksiin. Matala TKI(®) ei kerro yksilön puutteista vaan työn vaatimusten ja työntekijän työkyvyn välisestä epäsuhdasta. Esimiesten tulisikin pyrkiä edistämään jokaisen työntekijän työkykyä ja -mahdollisuuksia muokkaamalla ympäristössä olevia esteitä työntekoa helpottaviksi. Näin toimimalla myös kroonisista terveysongelmista…