OSA 3.2 Toimintasuunnitelma osallisuuden, työssä jatkamisen ja työhön palaamisen kehittämiseksi: ohjeita esimiehille

OHJE 1: Tunnista realistiset, saavutettavissa olevat ja mitattavat toimenpiteet eli kohtuulliset mukautukset Työnantajan ja työntekijöiden on hyvä työskennellä yhdessä päätettäessä tarvittavista kohtuullisista mukautuksista.Mukautuksia tulee tarjota kroonista sairautta sairastavalle henkilölle, jotta työn kannalta olennaiset toiminnot tulevat tehdyiksi. Mukautukset voivat liittyä esimerkiksi työympäristöön, työpaikkaruokalaan tai kahvihuoneeseen, kokouksiin tai sosiaalisiin tapahtumiin. Jotkut muutokset…

OSA 3.3 Työssä käymisen jatkaminen: tue kroonisia sairauksia potevia työntekijöitä, jotta he voivat jatkaa työntekoa

Kommunikaatio ja myötätunto ovat ratkaisevan tärkeitä kohdattaessa kroonisia sairauksia sairastavia työntekijöitä. Krooniset sairaudet saattavat pahentua ajan mittaan, joten on tärkeää seurata, miten tehdyt mukautukset toimivat tai tarvitseeko niitä muuttaa tai lisätä. Hyvä työnantaja ymmärtää, että menestykseen kuuluu ihmisten kohteleminen kunnioittaen ja arvostaen, terveinä ja sairaina. Kroonisista sairauksista kärsivien ja terveiden…

OSA 3.4 Paluu töihin sairasloman jälkeen: työhönpaluusuunnitelman laatiminen

Osallisuutta ja työssä käymisen jatkamista lisäävän työhönpaluuohjelman ja siihen pohjautuvan yksittäiselle työntekijälle laaditun työhönpaluusuunnitelman laatiminen ei ole vaikeaa. On kuitenkin tärkeää toteuttaa prosessi järkevästi ja kattavasti. Selkeät suositukset sekä tarkat ja johdonmukaiset käytänteet tulee olla kirjallisina, jotta koko organisaatio toimii samalla laadukkaalla tavalla. Esimiehet kaikilla tasoilla tulee kouluttaa ohjelman toteuttamiseen.…

OSA 3.5 Kohtuulliset mukautukset: kroonisesti sairaiden työntekijöiden työhön paluun ja työssä jatkamisen mahdollistaminen

Kohtuullinen mukautus voidaan kuvata minä tahansa työn, työympäristön tai työn tekemisen tapaan kohdistuvana mukautuksena, joka mahdollistaa työntekijän suoriutumisen työnsä välttämättömistä tehtävistä. Kohtuullisten mukautusten käsite tulee Yhdysvaltojen laista mutta on otettu käyttöön myösYhdistyneiden kansakuntien Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa osoittamaan kaikki tarvittavat ja sopivat mukautukset, jotta ihmisoikeudet toteutuvat myös henkilöillä, joilla…

OSA 3.6 Esimerkkejä kohtuullisista mukautuksista kroonisia sairauksia sairastaville työntekijöille

Työaikajoustot Joustavan työajan salliminen taikokonaistyöajan mukauttaminenvastaamaan työntekijän työkykyä, elleise aiheuta kohtuutonta rasitetta. Tämä voidaan toteuttaa lyhentämällä työpäivää tai -viikkoa, ottamalla työaikaliukuma käyttöön tai osaaikatyöllä. Työvälineiden ja laitteiden muuntaminen tai uusien hankkiminen Uusien laitteiden hankkiminen tai vanhojen muuntaminen paremmin työntekijälle sopiviksi on tehokas mukautus kroonisista sairauksista kärsiville työntekijöille. Tietoliikenneviestintälaitteet kuuroille, tekstipuhelimet,…