3.1 Reagavimas į iššūkį

Įtraukiančios darbo aplinkos kūrimas yra tęstinis procesas, reaguojantis į darbo aplinkos ir darbo politikos pokyčius. Tai daro įtaką komandos formavim ir vadovavimo strategijoms ir yra strateginio planavimo dalis. Todėl įtraukiančią darbo aplinką sukuria asmenų, priklausančių darbo aplinkai, veiksmai ir požiūris. Kai vadovai, naudodamiesi aukščiau pateiktomis priemonėmis, išsiaiškina stipriąsias ir silpnąsias…

3.2 Veiksmų plano dėl įtraukties, buvimo darbo vietoje, grįžimo į darbą rengimas: patarimai vadovams

1 PATARIMAS Išskirkite realius, pasiekiamus ir išmatuojamus veiksmus: pagrįstas pritaikymas Norėdami išsiaiškinti, ar apgyvendinimas reikalingas, darbdaviai turėtų dirbti su darbuotojais, kurie prašo atitinkamų patogumų. Turi būti numatytos tinkamos sąlygos, kad kvalifikuotas asmuo, sergantis lėtine liga, galėtų atlikti pagrindines funkcijas darbe. Tai gali apimti darbo aplinkos pakeitimus ar pritaikymą, taip pat…

3.3 Išlikimas darbo vietoje: palaikykite darbuotojus, turinčius lėtinių ligų, kad jie galėtų dirbti toliau

Bendravimas ir užuojauta yra būtini. Laikui bėgant lėtinės ligos gali blogėti. Svarbu stebėti, kaip naudojamos patalpos veikia ir ar jas gali tekti pakeisti, ar gali prireikti papildomų modifikacijų. Geros kompanijos supranta, kad sėkmė apima pagarbų ir orų elgesį su žmonėmis, ligą ir sveikatą. Norėdami pagerinti organizacinį bendradarbiavimą tarp lėtinėmis ligomis…

3.4 Grįžimas į darbą po nedarbingumo: ką vadovai turėtų žinoti

Sukurti grįžimo į darbą politiką ir (arba) įtraukties ir buvimo darbe programą nėra sunku. Kai kurios įmonės jau neoficialiai įtraukia daugelį politikų į tai, kaip jos tvarko darbuotojų reikalavimus ir pretenzijas. Tačiau svarbu teisingai pritaikyti šia programas. Kaip darbo vietos kokybės priemonė, turi būti nustatytos aiškios gairės ir konkretibei nuosekli…

3.5 Pritaikyta darbui aplinka: leidžia darbuotojams, turintiems lėtinių ligų, grįžti į darbą ir jame išlikti

Esminis sėkmingo vadovo bruožas – norint įtraukti visus darbuotojus tam, kad būtų gerinami darbingumo rodikliai darbovietėje yra gebėjimas sudaryti tinkamus patogumus ne tik tiems, kurie turi specialiuosius poreikius ar kenčia nuo vienos ar daugiau lėtinių ligų, tačiau visam kolektyvui. Bendra taisyklė turėtų būti didinti visų darbuotojų įtrauktį. Tinkamų patogumų sąvoka…

3.6 Tinkamų patogumų darbe pavyzdžiai asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis

Modifikuotas darbo grafikas ir lanksčios darbo valandos Lankstus darbo laikas arba bendro darbo laiko pritaikymas taip, kad jis atitiktų darbuotojo sąlygas, gali būti tinkama priemonė, nebent tai sukelia nepatogumų kai kuriems darbuotojams. Tai gali reikšti kasdienio darbo valandų lankstumą, darbo dienų sumažinimą per savaitę arba nepilną darbo dieną kai kuriems…