2.1 Ką reiškia darbingumas?

Darbingumas – tai aspektas, pagal kurį įvertinama, ar darbuotojas gali atlikti savo darbą dabartyje ir ateityje, atsižvelgiant į šio darbo reikalavimus, darbo aplinką ir savo paties psichologinį bei fizinį pajėgumą. Sveikatos ir funkcinių gebėjimų vertinimas sudaro darbingumo nustatymo pagrindą, tačiau darbingumą taip pat lemia profesinės žinios ir kompetencija (įgūdžiai), vertybės,…

2.2 Darbingumo indeksas (WAI): kaip įvertinti darbuotojų darbingumą ir nustatyti kliūtis aplinkoje

DI yra įsivertinimo priemonė, kuria įvertinami darbuotojų darbingumas atsižvelgiant į jų sąveiką su aplinka, kurioje jie dirba. DI gali būti naudojama individualiems darbuotojams ir darbuotojų grupėms [4]. DI galima išsiųsti el. Paštu visiems sektoriaus ir (arba) įmonės darbuotojams. Rezultatai turėtų būti aptariami kartu su visomis susijusiomis šalimis. Įvertinus visų darbuotojų…

2.3 Kaip interpretuoti rezultatus?

Interpretuojant rezultatus reikia pabrėžti, kad apskaičiuotas darbingumas yra susijęs su darbuotojų atliktu darbu bei su jų atitinkamais fizinio ir protinio darbo poreikiais. Žemos DI reikšmės rodo ne individualų trūkumą, bet neatitikimą tarp darbo poreikių ir darbuotojų darbingumo. Bendra balų suma nurodys verčių diapazoną, taip bus galima identifikuoti darbingumo lygmenį ir…