Facilitators of successful implementation – Priedas 2

Factors that facilitate successful implementation of wellbeing, health, and work participation promoting actions at the workplace, and that encourage employees to make use of these actions Vadovybė mano, kad yra atsakinga už darbuotojų gerovės, sveikatos ir dalyvavimo darbe palaikymą, ir įsipareigoja juos skatinti. Vadovybė supranta investavimo į darbuotojų gerovę, sveikatą…