Mentale gezondheid en welzijn

Medewerkers worden als mentaal gezond gezien wanneer zij hun capaciteiten benutten, de normale spanningen in het leven aankunnen, productief zijn en een bijdrage leveren aan hun gemeenschap. Factoren als stress op het werk, discriminatie en sociale uitsluiting kunnen een negatieve invloed hebben op de mentale gezondheid. Aan de andere kant…

Versterk kennis en vaardigheden

Raadpleeg professionele hulp bij ernstige werkgerelateerde stress die het welzijn van medewerkers aantast. Schakel voor adviezen en trainingen op het gebied van mentale gezondheid en welzijn bij voorkeur een psycholoog of bedrijfsmaatschappelijk werker in.