3 Fyysinen aktiivisuus

Tutkimus on osoittanut, että fyysinen aktiivisuus on hyödyksi lähes jokaiselle; kaiken ikäisille ja niin terveille kuin kroonisista sairauksista tai liikuntarajoitteista kärsiville. Fyysinen aktiivisuus ei ainoastaan edistä terveyttä ja pienennä kroonisten sairauksien vaaraa, vaan parantaa myös unta, koettua elämänlaatua ja kognitiivista toimintakykyä, kuten tarkkaavaisuutta, muistia ja tiedonkäsittelynopeutta. Työikäisille suositellut viikoittaisen aerobisen…