5 Mielenterveys ja mielen hyvinvointi

Mielenterveydellä tarkoitetaan sellaista hyvinvoinnin tilaa, jossa yksilö tunnistaa omat kykynsä, selviytyy tavanomaisista elämään kuuluvista haasteista, voi työskennellä tuottavasti ja on kykeneväinen osallistumaan oman yhteisönsä toimintaan. Useat tekijät, kuten kuormittava työympäristö, syrjintä tai sosiaalinen eristäminen, voivat heikentää mielenterveyttä. Toisaalta sopivasti haastava työ, mahdollisuus vaikuttaa omaa työtä ja sen tekotapaa koskeviin päätöksiin…

5.1 Vahvista tietoja ja taitoja

Työntekijän hyvinvointia heikentävän työperäisen stressin hoitamisessa suositellaan konsultoitavan aiheeseen perehtynyttä ammattilaista. Psykologisen ohjauksen ja valmennuksen antajaksi suositellaan laillistettua psykologia, psykoterapeuttia tai psykiatria tai muuta mielenterveyteen erikoistunutta sosiaali- tai terveysalan ammattilaista, kuten mielenterveyshoitajaa.