Ravitsemus

Työpaikalla on loistavat mahdollisuudet tukea työntekijöitään omaksumaan ja ylläpitämään terveyttä edistäviä ruokatottumuksia: säännöllistä ateriarytmiä sekä järkeviä ruoka- ja juomavalintoja. Kun hyvään ravitsemukseen tähtääviä toimia suunnitellaan, on tärkeää pitää mielessä, minkälaiset ruokavalinnat yleisesti auttavat voimaan paremmin. Kuvassa 4 on esitetty sellaiset ruokavalion perusperiaatteet, joiden avulla voidaan tukea työntekijöiden terveyttä sekä ehkäistä…

2.2 Luo kannustava työympäristö

Suunniteltaessa työpaikalla tarjottavien ruokien ja juomien valikoimaa ja ravitsemuksellista laatua on suositeltavaa kääntyä laillistetun ravitsemusterapeutin tai muun yliopistokoulutetun ravitsemuksen ammattilaisen puoleen. Suunnittelussa on hyvä huomioida kaikki työpaikan tilat ja tilaisuudet, joissa ruokaa ja juomaa on tarjolla, esimerkiksi työpaikkaruokala, kahvilat, välipala- ja ateria-automaatit, taukohuoneet ja kokoukset. Fyysinen ympäristö *Katso Kuva 4…