JTO neįgaliųjų teisių konvencija: 27 straipsnis – darbas ir įdarbinimas

Valstybės, šios Konvencijos Šalys, pripažįsta neįgaliųjų teisę į darbą lygiai su kitais asmenimis; ši teisė apima teisę į galimybę užsidirbti pragyvenimui iš laisvai pasirinkto darbo ar iš laisvai priimto darbo pasiūlymo darbo rinkoje ir darbo aplinkoje, kuri yra atvira, tinkama visiems ir prieinama neįgaliesiems. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, užtikrina ir…

NAUDNGOS NUORODOS

European Labour Authority (ELA) https://ela.europa.eu European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP) https://www.cedefop.europa.eu/it European Training Foundation (ETF) https://www.etf.europa.eu/en European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) https://www.eurofound.europa.eu/it International Labour Office (ILO) https://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) https://osha.europa.eu/it European Chronic Disease…

Kita naudinga medžiaga

JTO neįgaliųjų teisių konvencija: 27 straipsnis – darbas ir įdarbinimas Valstybės, šios Konvencijos Šalys, pripažįsta neįgaliųjų teisę į darbą lygiai su kitais asmenimis; ši teisė apima teisę į galimybę užsidirbti pragyvenimui iš laisvai pasirinkto darbo ar iš laisvai priimto darbo pasiūlymo darbo rinkoje ir darbo aplinkoje, kuri yra atvira, tinkama…

TERMINOLOGIJA

Kontrolinis sąrašas – Sąrašas, reikalingų elementų ar atliktii reikalingų veiksmų, naudojamas kaip priminimo/savikontrolės priemonė. Tai pagalbinė priemonė, naudojama sumažinti nesėkmės rizikos mažinimui (kuri gali įvykti dėl žmogiškojo faktoriaus, tokio kaip atmintis ar dėmesys). Apibendrintant – kontroliniai sąrašai susideda iš teiginių, kurie atsako į specifinius kriterijus rinkinio. Kiekvienas atsakymas yra “Taip”…