Styrkelse af viden og færdigheder

I sager med alvorlig arbejdsrelateret stress, der svækker medarbejderens helbred, anbefales det at medarbejderne tilbydes specialiseret og professional hjælp. Al psykologisk rådgivning og træning, der tilbydes, skal udføres af en autoriseret psykolog eller anden autoriseret sundhedsuddannet med kvalifikationer inden for psykologi.