Chrodis plius įrankių sąrankos tikslas – padėti ES šalims narėms ir jose esančioms darbovietėms kurti darbuotojo gerbūviui, sveikatai ir įgalinimui palankias sąlygas taip padedant išvengti lėtinių ligų plėtros ir suteikti galimybę lėtinėmis ligomis sernatiems asmenims toliau dirbti. Šis rinkinys naudingas tiek darbdaviams, tiek darbuotojasm – taip pat
ir visai visuomenei.

1) MOKYMO PRIEMONĖ VADOVAMS APIE LĖTINĖMIS LIGOMIS SERGANČIŲ ASMENŲ ĮSITRAUKIMO Į DARBĄ IR DARBINGUMO SKATINIMĄ

Mokymo priemonė yra skirta įvairių darboviečių vadovams ir administracijoms. Jos tikslas – kelti supratimo lygmenis apie
darbuotojų, esančių rizikos grupėse ar jau sergančių lėtinėmis ligomis įtraukties ir gerosios vadybos principus darbo vietoje. Ji taip pat suteikia informacijos ir įrankių, skirtų išmatuoti ir susitiprinti asmenų, sergančių lėtinėmis ligomis įtrauktį ir darbingumą.
Informacija ir įrankiai esantys mokymo priemonėje apima žmogaus elgesį, asmenines galimybes, lėtinių ligų bendrybes ir kaip jie veikia padedant užtikrinti, kad darbo aplinka lengvina, o ne apsunkina darbingumą.
Mokymo priemonėje naudojamas žymėjimas: žemiau pateiktas simbolis nurodys, jog daugiau informacijos, susijusios su aptariama tema, galima rasti priemonių rinkinyje darbovietėms. Diagramoje esantys skaičiai nuo 2 iki 8 žymi, kuris skyrius yra labiausiai susijęs su aptariama tema.

2) PRIEMONIŲ RINKINYS DARBOVIETĖMS – DARBUOTOJŲ GERBŪVIO, SVEIKATINGUMO IR EFEKTYVAUS DALYVAVIMO DARBINĖJE VEIKLOJE SKATINIMAS

Šis rinkinys yra sudarytas iš konkrečių, įrodymais pagrįstų ir praktikoje įgyvendinamų priemonių, kurias taikydamos darbovietės gali palaikyti darbuotojų gerbūvį ir sveikatą bei padidinti dalyvavimo darbinėje veikloje rodiklius visiems darbuotojams, nepaisant jų darbingumo lygio ar sveikatos būklės. Šios priemonės taip pat yra skirtos lėtinių ligų prevencijos skatinimui. Rinkinys gali būti naudojamas ir savikontrolei, ir kaip idėjų generatorius, siekiant konkrečių ir pamatuojamų veiksmų, kuriant sveikatai palankias darbo vietas.

PARTNERIAI