CHRODIS PLUS Workbox tukee EU: n jäsenvaltioita ja heidän työpaikkojaan luomalla työoloja, jotka edistävät hyvinvointia, terveyttä ja työkykyä. estää kroonisten sairauksien kehittyminen; ja auttaa kroonisia terveysongelmia omaavia henkilöitä jatkamaan työtä. Workbox tuo siis etuja työntekijöille, työnantajille ja koko yhteiskunnalle. CHRODIS PLUS -työlaatikko koostuu seuraavista työkaluista:

1) KOULUTUSTYÖKALU JOHTAJILLE KROONISISSA OLOSSA OLEVIEN IHMISTEN OSALLISTUMISESSA JA TYÖKYKYESSÄ

< a href = "https://workbox.chrodis.eu/training-tool/"> Koulutustyökalu on suunnattu kaikenlaisten työpaikkojen johtajille. Sen tarkoituksena on lisätä johtajien tietoisuutta osallistumisen eduista ja työntekijöiden hyvästä hallinnasta, joilla on tai on riski kroonisista terveysongelmista työpaikalla. Se tarjoaa myös tietoa ja työkaluja kroonisista sairauksista kärsivien työntekijöiden osallisuuden ja työkyvyn mittaamiseksi ja vahvistamiseksi. Koulutustyökaluun sisältyvissä tiedoissa ja välineissä otetaan huomioon ihmisen toiminta, henkilökohtaiset kyvyt ja kroonisten sairauksien yhteiset piirteet, ja ne auttavat varmistamaan, että työympäristö on edistäjä eikä este kaikkien työntekijöiden paremmalle osallisuudelle ja työkyvylle.

2) TYÖKALU TYÖPAIKKOILLE – TYÖNTEKIJÖIDEN Hyvinvoinnin, terveyden ja työn osallistumisen edistäminen

Työkalupakki kerää konkreettisia, näyttöön perustuvia ja käytännössä todistettuja keinoja, joilla työpaikat voivat tukea hyvinvointia ja terveyttä, ja lisätä kaikkien työntekijöiden osallistumista työhön heidän työkyvystään ja terveydentilastaan riippumatta. Lisäksi työkalupakettiin sisältyvät keinot auttavat estämään kroonisia terveysongelmia. Toolkit toimii sekä tarkistusluettelona että ideoiden luojana ja helpottaa konkreettisten ja toteuttamiskelpoisten toimien toteuttamista terveyttä tukevalle työpaikalle.

KUMPPANIT