Creëer een stimulerende werkomgeving

Fysieke omgeving

Maatregelen

Beschrijving

Stilteruime

Richt een stilteruimte in op het werk waar laptops en telefoons niet zijn
toegestaan. De stilteruimte is bedoeld voor ontspanning en het opladen van
lichaam en geest tijdens of buiten werktijd. De ruimte kan worden voorzien van
zachte verlichting, de mogelijkheid rustgevende muziek te luisteren en lichte
fitnessapparaten (zoals een wand- of hangrek, zitballen en yogamatten) met
geïllustreerde instructies, bedoeld voor meditatie of herstelactiviteiten.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Verschillende werkomgevingen

Zorg voor verschillend ingerichte werkplekken, zoals een kantine, een bank met
zitstoelen, een bibliotheekachtige ruimte en een ruimte met zacht licht. Betrek
medewerkers bij de inrichting en houd rekening met de regels die er gelden.

Sociale omgeving

Maatregelen

Beschrijving

Ondersteuning, inclusiviteit en respect

Schep de voorwaarden voor een bedrijfscultuur gebaseerd op ondersteuning,
inclusiviteit en respect. Organiseer bijvoorbeeld interactieve workshops waarin
medewerkers en managers stilstaan bij de vraag hoe ze deze waarden, met hun
eigen gedrag, op de werkvloer in praktijk brengen. Dit begint met kleine dingen,
zoals collega's bedanken voor geboden hulp of het erkennen van inspanningen
en successen van collega's.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

Digitale omgeving

Maatregelen

Beschrijving

Geen e-mail in de avonduren

Verlaag de druk op medewerkers om over te werken en bevorder een optimaal
herstel van het werk door e-mails die na officiële werktijden verstuurd zijn pas de
volgende werkdag bij de ontvangers te bezorgen.

Share This