Creëer een stimulerende werkomgeving

Fysieke omgeving

Maatregelen

Beschrijving

Stilteruime

Richt een stilteruimte in op het werk waar laptops en telefoons niet zijn
toegestaan. De stilteruimte is bedoeld voor ontspanning en het opladen van
lichaam en geest tijdens of buiten werktijd. De ruimte kan worden voorzien van
zachte verlichting, de mogelijkheid rustgevende muziek te luisteren en lichte
fitnessapparaten (zoals een wand- of hangrek, zitballen of yogamatten) met
geïllustreerde instructies, bedoeld voor meditatie of herstelactiviteiten.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Stille accommodaties

Bied medewerkers die vaak op zakenreis gaan, accommodaties die voldoende
mogelijkheden bieden voor rust en stilte.

Sociale werkomgeving

Maatregelen

Beschrijving

Positieve houding

Werkgever en management nemen openlijk een positieve houding in tegenover
gezondheid en welzijn. Zo dragen zij bij aan een werkomgeving waarin gezonde
levenspatronen en goed voor zichzelf zorgen sociaal aanvaard, gewaardeerd en
ondersteund worden door alle medewerkers. Dit begint met het gebruik van
positieve woorden en het delen van motiverende ervaringen tijdens gesprekken
over gezondheid en welzijn.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Instemmen, aanmoedigen en de weg wijzen

Werkgever en management geven medewerkers toestemming en stellen ze in staat
om een gezonde leefstijl aan te nemen en te behouden, zowel tijdens het werk als in
de vrije tijd. Zij motiveren medewerkers gebruik te maken van de mogelijkheden
die de werkomgeving hiervoor biedt. Zij moedigen bijvoorbeeld medewerkers aan
om gebalanceerde maaltijden met regelmatige tussenpozen te nuttigen om hun
vitaliteit en concentratie te behouden. Daarbij geven zij het goede voorbeeld.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Gezamenlijke evenementen

Organiseer sociale evenementen, zoals gezamenlijke koffiepauzes,
buitenactiviteiten (voor frisse lucht en lichaamsbeweging) of een informele
afsluiting van de werkweek waar medewerkers zelf activiteiten ontplooien
(bijvoorbeeld games of tests).

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

Digitale omgeving

Maatregelen

Beschrijving

Geen e-mail in de avonduren

Verlaag de druk op medewerkers om over te werken en bevorder een optimaal
herstel van het werk door e-mails die na officiële werktijden verstuurd zijn pas
de volgende werkdag bij de ontvangers te bezorgen.

Share This