Creëer een stimulerende werkomgeving

Sociale werkomgeving

Maatregelen

Beschrijving

Cultuur van opbouwende communicatie

Bevorder een opbouwende en open communicatiecultuur, zodat alle
medewerkers hun gedachten en gevoelens durven te uiten.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Gezamenlijke evenementen

Organiseer (recreatieve) sociale activiteiten, zoals gezamenlijke koffiepauzes,
buitenactiviteiten (voor frisse lucht en lichaamsbeweging) of een informele
afsluiting van de werkweek waar medewerkers zelf activiteiten ontplooien.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden

Bevorder de ontwikkeling van open communicatie en vertrouwen tussen
medewerkers en leidinggevenden. Medewerkers zijn dan eerder geneigd om
gezondheidsproblemen in een vroeg stadium te bespreken, wat kan helpen bij
een tijdige aanpassing van het werk.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Samenkomsten

Open en/of sluit de werkweek met een samenkomst van alle collega's.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Ondersteuning, inclusiviteit en respect

Schep de voorwaarden voor een bedrijfscultuur die is gebaseerd op
ondersteuning, inclusiviteit en respect. Organiseer bijvoorbeeld interactieve
workshops waarin medewerkers en managers stilstaan bij de vraag hoe ze deze
waarden, via hun eigen gedrag, op de werkvloer in de praktijk brengen. Dat
begint met kleine dingen, zoals collega's bedanken voor geboden hulp of het
erkennen van inspanningen en successen van collega's

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

Share This