Puoselėti darbuotojų gerovę, sveikatą ir dalyvavimą darbe

Darbo priemonių rinkinys

Šis rinkinys yra sudarytas iš konkrečių, įrodymais pagrįstų ir praktikoje įgyvendinamų priemonių, kurias taikydamos darbovietės gali palaikyti darbuotojų gerbūvį ir sveikatą bei padidinti dalyvavimo darbinėje veikloje rodiklius visiems darbuotojams, nepaisant jų darbingumo lygio ar sveikatos būklės. Šios priemonės taip pat yra skirtos lėtinių ligų prevencijos skatinimui. Rinkinys gali būti naudojamas ir savikontrolei, ir kaip idėjų generatorius, siekiant konkrečių ir pamatuojamų veiksmų, kuriant sveikatai palankias darbo vietas.

This Toolkit arises from the Joint Action CHRODIS PLUS , which has received funding from the European Commission under the framework of the Third Health Programme (2014 2020). Grant agreement n. 761307