Įvadas

Kodėl verta investuoti į darbuotojų gerovę, sveikatą ir dalyvavimą darbe?

Skatindami darbuotojų gerovę, sveikatą ir bendradarbiavimą darbe yra naudinga tiek darbuotojams, tiek darbdaviams ir visuomenei keliais būdais (pav. 1).

Pav. 1. Investavimas į darbuotojų gerovę, sveikatą ir bendradarbiavimo naudą darbe.

Wellness at work is everybody’s business

Darbdaviai ir darbuotojai turi bendrą atsakomybę skatinti darbuotojų gerovę, sveikatą ir dalyvavimą darbe (2 pav.). Šis įrankių rinkinys pateikia darbdaviams idėjų, kaip sukurti darbo vietą, kuri klestėtų ir rūpintųsi savo darbuotojais.

Pav 2. Darbdavių ir darbuotojų atsakomybė skatinant gerovę, sveikatą ir dalyvavimą darbe.

Iš ko sudarytas šis darbo priemonių rinkinys?

Šiame įrankių rinkinyje yra nurodytos reikiamos priemonės, kuriomis naudodamiesi darbdaviai gali užtikrinti darbuotojų gerovę ir sveikatą bei sustiprinti bendradarbiavimą darbe, nepaisant darbuotojų galimybių ar sveikatos būklės. Be to, darbo priemonių rinkinys (anglų k. Toolkit), padeda sumažinti lėtinių ligų atvejus ir sveikatos problemas, tokias kaip širdies ir kraujagyslių ligos, 2 tipo diabetas, raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai, depresija ir plaučių ligas. Daugiau informacijos apie kai kurias dažniausiai pasitaikančias lėtines ligas galite rasti vadovų mokymo priemonės CHRODIS PLUS priede.

Kam yra skirtas šis įrankių rinkinys?

Priemonių rinkinys yra skirtas naudoti žmogiškųjų išteklių personalas, profesinės sveikatos priežiūros ir maitinimo paslaugų teikėjai.

Kaip įrankių rinkinys buvo sukurtas?

Šis (anglų k. Toolkit) darbo įrankių rinkinys buvo pasirinktas remiantis trijų sisteminių literatūros žurnalų šaltinių, tai pat, buvo atlikta dešimtys interviu su vadovais ir darbuotojais iš įvairių pramonės šakų darbo vietų. Keliose Europos šalyse profesinės gerovės ir sveikatos priežiūros specialistai atliko mokslinius tyrimus ir surinko empirinius duomenis apie efektyviausius ir įmanomus veiksmus darbo vietose, siekiant skatinti darbuotojų gerovę, sveikatą ir dalyvavimą darbe bei užkirsti kelią lėtinių sveikatos ligų išsivystymui. Be to, pagrindinis darbas buvo skirtas nustatyti veiksnius, palengvinančius rekomenduojamų veiksmų įgyvendinimą darbo vietose, ir veiksnius, kurie skatina darbuotojus naudotis galimybėmis, kurias jų darbovietės suteikia jiems, kad būtų puoselėjama asmeninė gerovė ir sveikata. Įrankių rinkinio struktūra ir turinys kyla iš šio pagrindo.

Kaip buvo suformuotas darbo priemonių rinkinys?

Darbo priemonių rinkinys buvo sugrupuotas į septynias sritis (pav. 3). Kiekviena sritis yra svarbi gerai savijautai ir sveikatai, ir kiekviena darbovietė turi galimybę į priekį ir pasinaudoti šiomis sritimis. Kiekvieną sritį apima įvairių tipų metodai ir po kiekvienu metodu yra konkretūs pasiūlymai kaip pagerinti darbuotojų gerovę ir sveikatą kiekvienai sričiai. Daugelis iš pasiūlytų priemonių palygintinai nesudėtingos ir nereikalaujančios daug finansavimo, laiko ar medžiagų, kad būtų įgyvendintos kolektyve. Šie pasiūlymai yra nurodyti nykščio simboliu.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

Pav 3. Darbo priemonių rinkinio struktūra ir keletas kiekvieno požiūrio pavyzdžių.

Kaip naudotis įrankių rinkiniu?

Darbo įrankiu rinkinys gali būti naudojamas kaip sąrašas arba idėjos kūrimui. Naršydami po jo turinį iš pradžių pažymėkite į kurias sritis jau esate atkreipę dėmesį ir kurie metodai jau yra naudojami Jūsų organizacijoje. Pirmajame priede galite rasti sąrašą, kuris galėtų padėti tai padaryti.  Atpažinkite priemones kurios padeda darbuotojams jaustis gerai savo darbo vietoje. Didžiuokitės tuo, ką jau esate pasiekę ir toliau palaikykite visą egzistuojantį gėrį.

Tai pat, apsvarstykite kurias sritis reikėtų patobulinti, kad galėtumėte paremti darbuotojus kiekvienoje darbo vietoje. Ko labiausiai reikėtų darbuotojams, kad jie išliktų sveiki ir galėtų dirbti ateityje? Kai identifikuosite pačias svarbiausias plėtos sritis, atkreipkite atidesnį dėmesį į konkrečias priemones kaip tai padaryti. Kurios iš priemonių būtų naudingiausios ir įgyvendinamos jūsų organizacijoje? Pasirinkite po 1–3 tokias priemones ir suplanuokite, kaip ir kada jas pritaikysite. ‘Toolkit’ rinkinio priemonės yra tik pavyzdžiai, taigi, jas įdiegus, galima pritaikyti, kad kiekvienai darbo vietai jie būtų tinkamiausi. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tai, kaip užtikrinti sėkmingą įgyvendinimą, žiūrėkite antrajame priede, kuriame kaupiami nustatyti veiksniai, palengvinantys gerovės, sveikatos ir dalyvavimo darbe skatinimo veiksmus darbo vietoje, ir veiksniai skatinantys darbuotojus naudotis šiais veiksmais.

Darbo priemonių sritys yra susijusios tarpusavyje ir daugelis darbo rinkinio priemonių daro teigiamą poveikį daugiau nei vienai sričiai. Tikslingai dirbant su įvairiomis sritimis , sujungiant įvairius metodus ir derinant kelias priemones tikėtina kad gali būti sėkmingi rezultatai. Išsamesnio protokolo, kaip anksti nustatyti ir rasti galimų darbuotojų sveikatos problemų sprendimus, pavyzdį rasite Priedas 3.

Priemonės visoms darbo vietoms

Kadangi, darbo vietos yra labai įvairios, tai ir priemonės, kurios yra įgyvendinamos ir reikalingos darbuotojams, turi būti įvairios ir skirtingos. Pavyzdžiui, jeigu pastate yra liftas, darbuotojus reikėtų skatinti lipti laiptais, o ne kilti ar leistis liftu. Arba didinti praleidžiamą laiką tarp tokių darbuotojų, kurie dirba stovėdami arba vaikščiodami. Mes tikimės, kad šis įrankių rinkinys kiekvienai darbo vietai suteiks bent kelis perspektyvias idėjas, kaip pagerinti darbuotojų gerovę, sveikatą ir bendradarbiavimą, atsižvelgiant į turimus išteklius ir konkrečius darbuotojų poreikius. Yra daugybė dalykų, kuriuos galima nuveikti turint ribotus išteklius, net ir menkiausios priemonės turi potencialą pagerinti darbuotojų gerovę ir pasitenkinimą darbu. Kiekvienas veiksmas yra svarbus!