Ergonomi er videnskab om arbejde, processen i at designe og indrette arbejdspladsen med produkter og systemer så de passer bedst muligt til de mennesker, der benytter dem. Ergonomi fremmer en holistisk eller helhedsorienteret tilgang til planlægning af de processer, der er på arbejdspladser og designer arbejdsopgaver, så de kan udføres flydende, sikkert uden at påvirke helbredet samt tage højde for fysiske, kognitive, sociale, organisatoriske og miljømæssige samt andre relevante faktorer. Ergonomi involverer tre hovedområder: den fysiske (fx arbejdsstillinger og arbejdsrelaterede muskel- og skelet udfordringer), de kognitive (fx omstillinger i arbejdsprocesser til øgning i den mentale arbejdsbyrde og arbejdsrelateret stress), og organisatorisk ergonomi (fx kommunikation, teamwork, arbejdsdesign og planlægning). Dette afsnit giver nogle forslag til, hvordan man kan forbedre disse områder.

Share This