Ergonomia, työn tiede, on työpaikan, työvälineiden ja -menetelmien sekä järjestelmien kehittämistä työntekijöiden ominaisuuksiin, toimintoihin ja kykyihin sopiviksi. Ergonomia edistää holistista lähestymistapaa suunnitella työpaikan toimintatapoja ja työtehtäviä siten, että työt voidaan tehdä sujuvasti, turvallisesti, terveyttä edistävästi ja ottaen huomioon fyysiset, kognitiiviset, sosiaaliset, organisaatioon ja ympäristöön sekä muihin asiaankuuluviin seikkoihin liittyvät tekijät. Ergonomiaan sisältyy kolme osa-aluetta: fyysinen (esim. työasennot, työhön liittyvät tuki- ja liikuntaelinhaasteet), kognitiivinen (esim. prosessien muokkaaminen työperäisen stressin ja henkisen kuormituksen vähentämiseksi) sekä organisaation ergonomia (esim. vuorovaikutus, tiimityö, töiden suunnittelu ja aikataulutus). Tämä osio antaa ehdotuksia työergonomian parantamiseksi.

Share This