Hoe maakt u werkplekken, producten en systemen geschikt voor de mensen die er gebruik van maken? Die vraag staat centraal in de ergonomie, de studie van mensen in relatie tot hun omgeving. Ergonomie richt zich op het plannen van activiteiten en het ontwerpen van taken zodat ze veilig en gezond kunnen worden uitgevoerd.

Ergonomie houdt zich bezig met drie hoofdterreinen:

  • Fysieke ergonomie (onder andere werkhouding en inrichting van de werkplek)
  • Cognitieve ergonomie (bijvoorbeeld mentale werkdruk en stress)
  • Organisatorische ergonomie (zoals communicatie, werken in een team, werktijden en planning)

In dit hoofdstuk vindt u verschillende suggesties voor verbeteringen op deze drie terreinen.

Share This