Bevezetés

Miért érdemes befektetni a munkavállalók egészségét, jóllétét és munkahelyi részvételét támogató programba?

A munkavállalók egészségének, jóllétének és munkahelyi részvételének elősegítésével jelentős haszon érhető el a munkavállalók, a munkáltatók és a társadalom számára egyaránt (1. ábra).

1. ábra A munkavállalók egészségének, jóllétének és munkahelyi részvételének elősegítésével realizálható előnyök

A munkahelyi jóllét mindenki közös ügye

A munkaadók és a munkavállalók közös felelősséggel tartoznak a munkavállalók jóléte, egészsége és a munkavállalás előmozdítása terén (2. ábra). Ez az Eszköztár ötleteket ad a munkaadóknak arra, hogyan lehet munkahelyet létrehozni, amely a munkavállalók egészségének megóvása révén virágzik.

2. ábra A munkaadók és az alkalmazottak felelőssége a jóllét, az egészség és a munkavállalás előmozdításában

Mit tartalmaz az Eszköztár?

Az Eszköztár olyan stratégiákat tartalmaz, amelyekkel a munkáltatók elősegíthetik a munkavállalóik egészségének, jóllétének és munkahelyi részvételének fejlesztését, függetlenül azok jelenlegi munkaképességétől és egészségi állapotától. Ezen kívül a megfogalmazott eszközök elősegítik az olyan krónikus betegségek megelőzését, mint a szív- és érrendszeri betegségek, a 2-es típusú cukorbetegség, mozgásszervi betegségek, depresszió és különböző tüdőbetegségek. További információk a leggyakoribb krónikus betegségekről a CHRODIS PLUS Képzési módszertan Függelékében találhatók.

Kik számára készült az Eszköztár?

Az Eszköztárat valamennyi, a munkahelyi egészség és jóllét fejlesztésébe bevont szereplő hasznosíthatja, különösképpen a humánerőforrás osztály és a menedzsment tagjai, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkatársai illetve a munkahelyi étkeztetést szervezők.

Hogyan készült az Eszköztár?

Az Eszköztárban megfogalmazott stratégiák három alkalommal elvégzett szisztematikus irodalomkutatás ezen felül pedig több európai országban tucatnyi ágazat vezetõivel és alkalmazottaival valamint a munkahelyek foglalkozás-egészségügyi szakembereivel készített interjúk eredményei. A kutatómunka során a szerzők olyan, bizonyítottan hatékony és megvalósítható módszereket kerestek, amik nagy mértékben elősegíthetik a munkavállalók egészségének, jóllétének és munkahelyi részvételének fejlesztését, valamint a krónikus egészségproblémák megelőzését. Mindezeken túl a szakemberek azonosították azokat a tényezőket is, amik elősegítik az adott módszerek megvalósítását a munkahelyeken és ösztönzik a munkavállalókat arra, hogy vegyék igénybe az egészségük fejlesztését támogató lehetőségeket és eszközöket. Az Eszköztár felépítése és tartalma ezen kutatómunka eredményein alapszik.

Milyen fő részekből áll az Eszköztár?

Az Eszköztár hét területre vonatkozóan tartalmaz módszereket (3. ábra), minden terület fontos az egészség és jóllét fejlesztése szempontjából, valamennyi területen a munkahelyek képesek hozzájárulni a pozitív irányú változásokhoz. Minden terület különféle típusú megközelítéseket tartalmaz és minden megközelítésen belül számos, konkrét, a munkavállalók egészségét és jóllétét fejlesztő eszköz található. Az ajánlott eszközök jelentős része könnyen megvalósítható, ami azt jelenti, hogy alacsony személyi, anyagi, vagy időráfordítást igényel. Ezeket az eszközöket az alábbi piktogrammal jelöltük.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

3. ábra Az Eszköztár struktúrája és néhány példa az egyes megközelítések eszközeire.

Hogyan érdemes használni az Eszköztárat?

Az Eszköztárat egyaránt lehet használni ellenőrzőlistaként, és ötlettárként is. Az Eszköztár áttekintése során érdemes feltérképezni, hogy mely területeken valósultak már meg akciótervek az Ön munkahelyén. Az 1. számú mellékletben található ellenőrzőlista megkönnyítheti az áttekintés folyamatát. Ez az áttekintési folyamat hasznos azon tényezők azonosításában, melyek hozzájárulnak a munkavállalók jó közérzetéhez a munkahelyükön. Legyen büszke a már elért eredményekre és törekedjen hosszútávon fenntartani a már megvalósított, eredményes módszereket.

A következő lépésben érdemes azonosítani, mely területeken lehet előrelépést elérni a munkahelyen. Mely akciótervek megvalósítására lenne szükség a munkavállalók egészségének és munkaképességük megőrzése érdekében? A legfontosabb terület azonosítását követően célszerű áttekinteni, milyen típusú módszereket tartalmaz az Eszköztár. Mely eszköz kínálja a legnagyobb hasznot és egyúttal melyik a leginkább megvalósítható? Válasszon ki egyszerre 2-3 módszert, és gondolja át, hogyan fogna neki a megvalósításuknak. Mivel az Eszköztárban szereplő akciótervek példák, ezért a megvalósítás során azok módosíthatók annak érdekében, hogy jobban illeszkedjenek az adott munkahelyhez. A sikeres programok érdekében célszerű áttekinteni a 2. számú mellékletet, amiben összegeztük azokat a tényezőket, melyek elősegítik a munkahelyi jóllétet és egészséget támogató akciótervek megvalósítását és bátorítják a munkavállalókat az akciókban való részvételre. Az Eszköztár egyes területei szorosan kapcsolódnak egymáshoz, az egyes akciótervek megvalósításával gyakran több területen is pozitív hatást lehet elérni. Legnagyobb hatékonyság eléréséhez egyszerre több területet célzunk meg, több megközelítésből és többféle eszközt alkalmazva. A munkavállalók esetleges egészségügyi kihívásainak korai felismerésére és megoldásainak átfogóbb protokolljára vonatkozóan lásd a 3. mellékletet.

Eszközök valamennyi munkahely számára

Mivel a munkahelyek elég különbözőek, ezért munkahelyenként változhat az is, hogy mely eszközök a leginkább megvalósíthatóak és szükségesek. Például nem szükséges a munkavállalók ösztönzése a lépcsőhasználatra egy olyan munkahelyen, ahol nincs lift, vagy az ülve töltött idő csökkentését ösztönző program megvalósítására egy olyan munkahelyen, ahol a munkavállalók többnyire állva dolgoznak, vagy folyamatosan sétálniuk kell munkavégzés közben. Bízunk benne, hogy jelen Eszköztár minden munkahely számára ad néhány hasznos ötletet arra, hogyan lehet fejleszteni a munkavállalók egészségét, jóllétét és munkahelyi részvételét. Érdemes szem előtt tartani, hogy számos olyan akcióterv szerepel az Eszköztárban, amik megvalósítása nagyon kevés erőforrást igényel, és még ezek az akciótervek is magukban hordozzák annak a lehetőségét, hogy a munkavállalók egészsége és elégedettsége számottevő mértékben javuljon. Minden tett számít!