Faktorer der sikrer en succesfuld implementering – Appendix 2

Faktorer der sikrer en succesfuld implementering af trivsel, sundhed og arbejdsglæde, der fremmer handlinger og tiltag på arbejdspladsen samt opmuntrer medarbejderne til at benytte mulighederne

Ledelsens holdning er, at de har ansvaret for at støtte medarbejdernes trivsel, sundhed og arbejdsdeltagelse, samt at de forpligter sig til at arbejde for at fremme dem.
Ledelsen forstår nytten ved at investere i medarbejdernes trivsel, sundhed og arbejdsdeltagelse.
Ledelsen opfordrer medarbejderne til at passe på sig selv og udnytte de muligheder, der tilbydes, og de viser vejen med egen adfærd.
Der er en kommunikativ, tillidsbaseret, respekterende og støttende relation mellem ledelse og medarbejdere.

Implementerede indsatser imødekommer medarbejdernes behov.

Medarbejderne er involveret i design og planlægning af nye tiltag.

Medarbejderne betragter tiltagene som interessante, værdifulde og gavnlige.

Indsatser kan integreres i arbejdspladsens rutiner og i medarbejdernes daglige arbejdsopgaver.

Aktiviteter er let tilgængelige (omkostninger, placering, tidsplan, sprog) til medarbejderne.

Aktiviteter arrangeres i løbet af eller tæt på arbejdstidens begyndelse eller slutning.

Trivsel og sundhed er tydeligt værdsat og holdninger til en sund livsstil er positive.

Der er en inkluderende atmosfære uden stigma forbundet med nogen form for sundhedsmæssige udfordringer.

Ansvaret for at designe, planlægge og koordinere trivselsfremmende indsatser er en opgave, der ligger hos udpegede medarbejdere eller en gruppe af medarbejdere.

Der er tilstrækkelige ressourcer (viden, midler, personale) og faciliteter til gennemførelse af tiltag.

De muligheder, der stilles til rådighed for medarbejderne, promoveres gennem flere kommunikationskanaler (intranet, e-mail, sociale medier, informationsskærme, plakater, mund-til-mund osv.)

Medarbejderens arbejdsbyrde er ikke for stor.

Arbejdsplaner tillader deltagelse i arrangerede aktiviteter.

Medarbejdere opfordrer hinanden til at deltage.

Medarbejdere har tilstrækkelig motivation og tro på sig selv (self-efficacy) til at deltage.

Wierenga et al. What is actually measured in process evaluations for worksite health promotion programs: a systematic review. BMC Public Health 2013:13:1190.

Results of the CHRODIS PLUS Work Package 8 stakeholder interviews.

Share This