Tutkimus on osoittanut, että fyysinen aktiivisuus on hyödyksi lähes jokaiselle; kaiken ikäisille ja niin terveille kuin kroonisista sairauksista tai liikuntarajoitteista kärsiville. Fyysinen aktiivisuus ei ainoastaan edistä terveyttä ja pienennä kroonisten sairauksien vaaraa, vaan parantaa myös unta, koettua elämänlaatua ja kognitiivista toimintakykyä, kuten tarkkaavaisuutta, muistia ja tiedonkäsittelynopeutta.

Työikäisille suositellut viikoittaisen aerobisen sekä lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävän liikkumisen tavoitteet on esitetty Kuvassa 5. Kaikki liike, joka vähentää tai tauottaa paikallaanoloa, on kuitenkin arvokasta. Hyödyllisiä terveysvaikutuksia voidaan saavuttaa esimerkiksi katkaisemalla istuminen lyhyillä seisomisjaksoilla ja liikuskelemalla kevyesti.

Työympäristö ja työpaikan käytänteet voivat kannustaa fyysiseen aktiivisuuteen, joka auttaa työntekijöitä saavuttamaan viikoittaisen liikuntatavoitteen ja palautumaan työn aiheuttamasta rasituksesta. Lyhyitä liikkumisjaksoja voidaan sisällyttää työpaikan toimintaan ja työntekijöiden päivittäisiin työrutiineihin. Tästä osiosta saatte ideoita siihen, miten liikkumista voi lisätä työpäivään.

Kuva 5. Liikkumisen suositukset työikäiselle väestölle

 

Share This