An adequate balance between work and rest are prerequisites for a healthy, happy, and productive life. Recovery from work refers to the process of replenishing the physical, cognitive, and emotional resources that have been expended at work. Sufficient recovery makes employees ready for new challenges, increases their work motivation and work performance, improves mental and physical wellbeing, and prevents the accumulation of fatigue and strain. The more intensive and demanding employees’ work is, the greater the need for recovery is.

Hoe intensiever en veeleisender het werk, hoe groter de behoefte aan een goed herstel. Van dit herstel kan alleen sprake zijn als medewerkers voldoende afstand kunnen nemen van alles wat met hun werk te maken heeft, zowel fysiek als mentaal.
Herstel kan plaatsvinden in de werkomgeving (tijdens pauzes) en erbuiten (in de vrije tijd). Mensen die onvoldoende afstand nemen van hun werk hebben een grotere kans op slaapstoornissen. Een slaaptekort tast niet alleen het concentratievermogen en de werkprestaties aan, maar wordt ook vaak in verband gebracht met het ontwikkelen van chronische aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2, obesitas en depressie.

De werkomgeving kan het herstelvermogen van medewerkers onder andere ondersteunen met een slimme inrichting van taken en tools die medewerkers in staat stellen om voor zichzelf te zorgen.

Share This