6.2 Luo kannustava työympäristö

Fyysinen ympäristö

Keinot

Kuvaus

Hiljainen tila

Järjestetään työntekijöiden käyttöön hiljainen tila, jossa puhelimen tai tietokoneen käyttö ei ole sallittua. Tilaa voidaan käyttää työpäivän aikana tai työajan ulkopuolella tapahtuvaan rentoutukseen ja kehon ja mielen palautumiseen. Tilaan voidaan luoda pehmeä valaistus, mahdollisuus kuunnella rauhoittavaa musiikkia ja hankkia helposti käytettäviä liikuntavälineitä, kuten puolapuut tai roikuntatanko, terapiapalloja, jumppakeppejä ja joogamattoja. Jotta työntekijät osaavat hyödyntää välineitä mietiskelyssä tai palauttavassa liikunnassa, laitetaan välineiden oheen kuvalliset ohjeet niiden käytöstä ja pyydetään esimerkiksi liikunnanohjaajaopiskelija tai fysioterapeutti opastamaan niiden käytössä.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Hiljainen majoitus

Parannetaan paljon matkustavien työntekijöiden työstä palautumista varmistamalla, että työmatkan majoituspaikka on hiljainen.

Sosiaalinen työympäristö

Keinot

Kuvaus

Myönteinen asenne

Työnantaja ja työpaikan johto voivat auttaa työntekijöitä omaksumaan ja ylläpitämään terveyttä edistäviä elintapoja levittämällä myönteistä suhtautumista hyvinvointia ja terveyttä kohtaan. Näin voi rakentua sosiaalinen ympäristö, jossa terveyttä edistävät valinnat hyväksytään, niitä arvostetaan ja tuetaan. Kaikki alkaa siitä, miten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioista puhutaan. Myönteisten sanojen käyttäminen ja rohkaisevien ajatusten jakaminen luovat ilmapiiriä, joka kannustaa itsestä huolehtimiseen.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Hyväksy, kannusta ja näytä mallia

Työnantaja ja työpaikan johto voivat auttaa työntekijöitä omaksumaan ja ylläpitämään terveyttä edistäviä elintapoja rohkaisemalla työntekijöitä toimimaan hyvinvointiaan tukevilla tavoilla niin työpaikalla kuin vapaa-ajalla, osoittamalla avointa hyväksyntää, kun näin tapahtuu, sekä motivoimalla työntekijöitä hyödyntämään työpaikan tarjoamia mahdollisuuksia itsestä huolehtimiseen. Työntekijöitä voidaan esimerkiksi kannustaa pitämään säännöllisesti taukoja, jolloin myös keskittymiskyky ja vireystila säilyvät paremmin. Työnantajan ja johdon toimiminen roolimallina on tässä tärkeää!

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Yhteiset tapahtumat

Järjestetään yhteisiä virkistäviä tapahtumia, kuten yhteisiä kahvitaukoja, ulkoilma-aktiviteetteja raittiin ilman saamiseksi tai työviikon päätteeksi kokoontumisia, joihin työntekijät voivat itse järjestää ohjelmaa (esim. pelejä, testejä).

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti

Digitaalinen ympäristö

Keinot

Kuvaus

Sähköpostihiljaisuus iltaisin

Luodaan järjestelmä, jonka avulla työajan ulkopuolella lähetetyt sähköpostit eivät saavu perille ennen seuraavaa työpäivää. Näin vähennetään työntekijöiden kokemaa kuormitusta ja painetta tehdä ylitöitä sekä tuetaan työstä palautumista.

Share This